Giải bài xích tập trang 100 bài 2 Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2. Câu 5: người ta tô đậm đa số cạnh tuy nhiên song và đều nhau của một hình hộp chữ nhật như làm việc hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối với hình 29b cùng 29c...

Bạn đang xem: Bài 6 trang 100 sgk toán 8 tập 2


Bài 5 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Người ta sơn đậm các cạnh tuy vậy song và cân nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật như làm việc hình 29a. Hãy thực hiện điều đó đối cùng với hình 29b và 29c.

*

Hướng dẫn :

Những cạnh tuy nhiên song và đều nhau của một hình vỏ hộp chữ nhật bên trên hình 29b, 29c là BC ; B’C’ ; AD ; A’D’ ; AB ; CD ; A’B’ ; C’D’

Bài 6 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một trong hình lập phương (h30). Quan sát hình và mang lại biết :

a) phần đông cạnh nào tuy vậy song với cạnh C1C?

b) phần đông cạnh nào song song cùng với canh A1D1

*

Hướng dẫn:

Những cạnh tuy nhiên song với cạnh CC1 là : AA1; BB1; DD1

Những cạnh tuy nhiên song cùng với cạnh A1D1 là B1C1; BC; AD

Bài 7 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Một căn nhà dài 4,5m, rộng lớn 3,7m và cao 3,0m. Người ta mong mỏi quét vôi xà nhà và tư bức tường. Hiểu được tổng diện tích các cửa là 5,8m2. Hãy tính diện tích s cần quét vôi

Hướng dẫn:

Diện tích xà nhà : 4,5x 3,7 = 16,65 (m2)

Diện tích xung quanh: 2(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m2)

Diện tích cần phải quét vôi là: 16,65 + 49,2 – 5,8 = 60,05 (m2)

Chú ý: Để tính diện tích của 4 bức tường (diện tích xung quanh) ta cần sử dụng công thức

2(a + b). C với a là chiều dài, b là chiều rộng, c là chiều cao.

Bài 8 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình 31 vẽ một phòng ở. Quan gần kề hình và phân tích và lý giải vì sao:

a) Đường trực tiếp b song song với mp (P)?

b) Đường thẳng p song song với sàn nhà?

*

Hướng dẫn:

a) Ta bao gồm a ⊂ (P) ;

b // (P)

mặt khác b ko thuộc mp (P)

=> b// (P)

Ta có p không ở trong sàn công ty và con đường thẳng p song song với con đường thẳng q trong sàn nhà nên p song song với sàn nhà.

Bài 9 trang 100 sgk toán lớp 8 - tập 2

Hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h32) bao gồm cạnh AB tuy nhiên song với khía cạnh phẳng (EFGH).

Xem thêm: Tổng Hợp Các Kỳ Thi Olympic Quốc Tế 2021, Olympic Toán Quốc Tế

Hãy kể tên những cạnh khác song song với phương diện phẳng (EFGH)

Cạnh CD song song với đa số mặt phẳng nào?

Đường thẳng AH không song song với phương diện phẳng (EFGH), hãy chỉ ra rằng mặt phẳng tuy nhiên song với đường thẳng đó.