Giải bài tập trang 111 bài 1 hình trụ - diện tích s xung quanh và thể tích hình trụ SGK toán 9 tập 2. Câu 5: Điền đầy đủ hiệu quả vào mọi ô trống của bảng sau...

Bạn đang xem: Bài 6 trang 111 sgk toán 9 tập 2


Bài 5 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 5. Điền đầy đủ công dụng vào mọi ô trống của bảng sau:

*

Giải: 

Dòng 1: chu vi của con đường tròn đáy: (C = 2pi r = 2pi ).

DIện tích một đáy: (S = pi r^2 = pi )

Diện tích xung quanh: (S_xq = 2pi rh = 20pi )

Thể tích: (V = S.h = 10pi )

Dòng 2 tựa như dòng 1

Dòng 3: nửa đường kính đáy: (C = 2pi r Rightarrow r = C over 2pi = 4pi over 2pi = 2)

*

 

 

Bài 6 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 6. Chiều cao của một hình tròn trụ bằng nửa đường kính đường tròn đáy. Diện tích s xung xung quanh của hình tròn trụ là (314) (cm^2)

Hãy tính bán kính đường tròn đáy cùng thể tích hình tròn trụ (làm tròn công dụng đến số thập phân sản phẩm hai).

Giải: 

Ta có (S_xq= 2πrh = 31)4 (cm2)

 (r^2) = (fracS_xq2Pi )

(=> r ≈ 7,07)

Thể tích của hình trụ:( V = πr^2h = 3,14. 7,07^3≈ 1109,65) (cm3)

 

Bài 7 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 7 Một bóng đèn huỳnh quang dài (1,2m). đường kính của mặt đường tròn lòng là (4cm), được để khít vào trong 1 ống giấy cứng hình trạng hộp (h82). Tính diện tích phần cứng dùng để gia công hộp.

(Hộp mở hai đầu, ngoại trừ lề với mép dán).

*

Giải:

Diện tích phần giấy cứng bắt buộc tính chính là diện tích bao phủ của một vỏ hộp chữ nhật bao gồm đáy là hình vuông vắn cạnh (4cm), chiều cao là (1,2m) = (120 cm).

Diện tích bao quanh của hình hộp:

(S_xq) = (4.4.120 = 1920) (cm2)

 

Bài 8 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 8.

Xem thêm: Phần Mềm Gõ Công Thức Toán Học (Mathtype 6, Download Mathtype

mang đến hình chữ nhật (ABCD) ((AB = 2a, BC = a)). Con quay hình chữ nhật đó quanh (AB) thì được hình trụ hoàn toàn có thể tích (V_1); xung quanh (BC) thì được hình trụ rất có thể tích (V_2). Trong số đẳng thức sau đây, hãy chọn đẳng thức đúng.