Khi nhân hai vế của bất đẳng thức với một vài dương thì được bất đẳng thức new cùng chiều cùng với bất đẳng thức đã đến vàkhi nhân hai vế của bất đẳng thức với một số âm thì được bất đẳng thức bắt đầu ngược chiều cùng với bất đẳng thức vẫn cho.

quy tắc cộng

Khi cùng cùng một số vào cả nhị vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức bắt đầu cùng chiều cùng với bất đẳng thức đã cho.

Bài giải

Vì(a

- Mà(2 > 0) nên(2a (nhân nhị vế((*)) với số dương)

- Nên(2a (cộng nhị vế (*) với a)

- Mà(-1 nên(-a > -b) (nhân hai vế((*)) cùng với số âm)

 
Bạn đang xem: Bài 6 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Xem video clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 2: contact giữa máy tự cùng phép nhân khác • Giải bài bác 5 trang 39 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Mỗi khẳng định sau... • Giải bài bác 6 trang 39 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a • Giải bài 7 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Số(a) là số âm... • Giải bài bác 8 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 2: tương tác giữa sản phẩm công nghệ tự cùng phép nhân
• Giải bài bác 5 trang 39 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 6 trang 39 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 7 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 8 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Chiếu Ánh Sáng Nhìn Thấy Có Thể Gây Ra Hiện Tượng Quang Điện Ngoài Với

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12