– Áp dụng định lý Talet đảo: nếu một mặt đường thẳng giảm hai cạnh một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy phần nhiều đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì mặt đường thẳng đó tuy vậy song cùng với cạnh sót lại của tam giác.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 62 toán 8 tập 2

– lốt hiệu phân biệt hai con đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

Trong hình 13a:

(dfracAPPB = dfrac38); (dfracAMMC= dfrac515 = dfrac13) vì (dfrac38 ≠ dfrac13) nên (dfracAPPB ≠ dfracAMMC) 

(Rightarrow) (PM) với (BC) không tuy nhiên song. (Theo định lí Talet đảo)

Ta có (left.eginmatrix dfracCNNB=dfrac217=3 \ dfracCMMA=dfrac155=3 endmatrix ight} Rightarrow dfracCMMA=dfracCNNB)

 (Rightarrow MN // AB) (Theo định lí Talet đảo)

Trong hình 13b:

Ta có: (dfracOA’A’A = dfrac23); (dfracOB’B’B = dfrac34,5 = dfrac23) 

(Rightarrow dfracOA’A’A = dfracOB’B’B) 

(Rightarrow A’B’ // AB) (Theo định lí Talet đảo) (1)

Có (widehat B”A”O = widehat OA’B’) (gt)

Mà hai góc (widehat B”A”O) cùng ( widehat OA’B’) sinh hoạt vị trí so le trong

Suy ra (A”B” // A’B’) (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra (AB // A’B’ // A”B”).

Đăng bởi: chống GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên học tập Tập


Tìm những cặp mặt đường thẳng tuy nhiên song vào hình 13 và lý giải vì sao chúng song song.

Xem thêm: Bài Tập Giúp Tăng Vòng 1 - 10 Bài Tập Tăng Vòng 1 Cho Nữ Tại Nhà Cấp Tốc

*

Phương pháp giải – Xem bỏ ra tiết

*

– Áp dụng định lý Talet đảo: ví như một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên nhị cạnh ấy hồ hết đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ thì con đường thẳng đó tuy nhiên song cùng với cạnh còn sót lại của tam giác.

– dấu hiệu phân biệt hai con đường thẳng tuy nhiên song

Lời giải đưa ra tiết

Trong hình 13a:

(dfracAPPB = dfrac38); (dfracAMMC= dfrac515 = dfrac13) vì (dfrac38 ≠ dfrac13) nên (dfracAPPB ≠ dfracAMMC) 

(Rightarrow) (PM) và (BC) không song song. (Theo định lí Talet đảo)

Ta có (left.eginmatrix dfracCNNB=dfrac217=3 \ dfracCMMA=dfrac155=3 endmatrix ight} Rightarrow dfracCMMA=dfracCNNB)

 (Rightarrow MN // AB) (Theo định lí Talet đảo)

Trong hình 13b:

Ta có: (dfracOA’A’A = dfrac23); (dfracOB’B’B = dfrac34,5 = dfrac23) 

(Rightarrow dfracOA’A’A = dfracOB’B’B) 

(Rightarrow A’B’ // AB) (Theo định lí Talet đảo) (1)

Có (widehat B”A”O = widehat OA’B’) (gt)

Mà nhị góc (widehat B”A”O) với ( widehat OA’B’) sinh hoạt vị trí so le trong