+) với (Bge 0) ta có (sqrt A^2B = left{ eginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.)

Lời giải chi tiết:

(2sqrt 40sqrt 12 - 2sqrt sqrt 75 - 3sqrt 5sqrt 48 )

( = 2sqrt 40sqrt 4.3 - 2sqrt sqrt 25.3 - 3sqrt 5sqrt 16.3 )

( = 2sqrt 80sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 5.4sqrt 3 )

( = 2sqrt 16.5sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 5.4sqrt 3 )

( = 2.4sqrt 5sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3.2sqrt 5sqrt 3 ) 

( = 8sqrt 5sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 6sqrt 5sqrt 3 = 0) 
Bạn đang xem: Bài 60 trang 15 sbt toán 9 tập 1

LG câu b

(2sqrt 8sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 20sqrt 3 ).

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) (sqrt A^2 = left| A ight|=A) cùng với (Age 0)

+) với (Bge 0) ta có (sqrt A^2B = left{ eginarraylAsqrt B ,,khi,,A ge 0\- Asqrt B ,,khi,,A endarray ight.)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& 2sqrt 8sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 20sqrt 3 cr & = 2sqrt 4.2sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3sqrt 4.5sqrt 3 cr )

(eqalign& = 2.2sqrt 2sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 3.2sqrt 5sqrt 3 cr & = 4sqrt 2sqrt 3 - 2sqrt 5sqrt 3 - 6sqrt 5sqrt 3 cr & = 4sqrt 2sqrt 3 - 8sqrt 5sqrt 3 cr ) 

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 22 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*Xem thêm: Giải Bài 12 Trang 12 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 12 Trang 12 Sgk Toán 7 Tập 1

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.