Cho tam giác vuông(ABC,) và đường phân giác(BD ,,(D) nằm trong cạnh(AC))a) Tính tỉ số(dfracADCD)b) cho thấy độ dài(AB = 12,5cm.) Hãy tính chu vi và mặc tích của tam giác(ABC.)
Bạn đang xem: Bài 60 trang 92 sgk toán 8 tập 2

*

a) Xét tam giác(BCA) vuông tại(A)có:(widehatACB + widehatABC = 90^o)(Rightarrow widehatABC = 90^o - widehatACB = 90^o - 30^o = 60^o)Trên tia đối của tia(AB) đem điểm(B") sao cho(AB = AB" ,,,(1))Xét nhì tam giác vuông(ABC) và(AB"C) có:(AC)chung (giả thiết)(AB = AB")(giả thiết)(Rightarrow ΔABC = ΔAB′C)(cạnh huyền - cạnh góc vuông)(Rightarrow BC = B"C)(hai cạnh tương ứng)(Rightarrow ΔBB"C)cân tại(C)Lại có(widehatABC = 60^o )(Rightarrow ΔBB"C) đông đảo (dấu hiệu nhận thấy tam giác đều)((2))Từ((1)) và((2) Rightarrow dfracABBC = dfrac12)Vì(BD) là con đường phân giác của(ΔABC) nên:(dfracDADC = dfracBABC = dfrac12)b)(ΔABC) vuông tại(A) nên áp dụng định lí Pi-ta-go ta có:(AC^2 = BC^2 - AB^2)Mà(BC = 2AB)(Rightarrow AC^2 = 4.AB^2 - AB^2 = 3.AB^2\ Rightarrow AC = sqrt3AB^2 = ABsqrt3 = 12,5sqrt3 approx 21,65 ,(cm))Gọi(p) là chu vi(ΔABC)(Rightarrow p = AB + BC + CA\ Rightarrow p = 3AB + AC = 3.12,5 + 12,5sqrt3\ Rightarrow phường approx 59,15 ,,(cm))Và(S_ABC = dfrac12AB.AC approx 135,31 ,(cm^2))


Tham khảo giải thuật các bài xích tập Ôn tập chương 3 khác • vấn đáp câu 1 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu và viết tỉ... • vấn đáp câu 2 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vạc biểu, vẽ hình, ghi... • trả lời câu 3 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vạc biểu, vẽ hình, ghi... • vấn đáp câu 4 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phân phát biểu, vẽ hình, ghi... • vấn đáp câu 5 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • trả lời câu 6 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định nghĩa... • trả lời câu 7 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • vấn đáp câu 8 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định lí về... • trả lời câu 9 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định lí về... • Giải bài xích 56 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 xác định tỉ số của... • Giải bài 57 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại tam giác(ABC... • Giải bài bác 58 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang đến tam giác cân nặng ABC (AB =... • Giải bài 59 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hình thang(ABCD... • Giải bài xích 60 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 đến tam giác... • Giải bài 61 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tứ giác(ABCD)...
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài xích tập SGK vật lý 8 •Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con người ở những Châu lục (tiếp theo) - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở các Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý những châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục (tiếp theo) •Địa lý thoải mái và tự nhiên - Phần 2: Địa lý nước ta •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài bác tập SGK đồ lý 8 •Chương 2: bội nghịch ứng chất hóa học - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 1: bao hàm về khung hình người - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Phần 2: Địa lý nước ta - Giải bài bác tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và đo lường và thống kê hóa học - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: vận chuyển - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Oxi - không khí - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần trả - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ - Hình học 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: thở - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: dung dịch - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 5: hấp thụ - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 6: hiệp thương chất và tích điện - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 8: domain authority - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 9: Thần kinh cùng giác quan - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 10: Nội ngày tiết - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 11: tạo thành - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8
bài xích trước bài bác sau
Lớp 8
Ôn tập chương 3
• trả lời câu 1 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • vấn đáp câu 2 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 3 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 4 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 5 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 6 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 7 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 8 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • vấn đáp câu 9 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 56 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 57 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 58 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 59 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 60 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 61 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Top 43 Văn Khấn 10 Tháng 10 Tháng 10 Chính Xác Nhất, Văn Khấn Tết Hạ Nguyên Mồng 1, 10, 15/10 Âm Lịch

Chương 1: Cơ học Chương 1: chất - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở các Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và thoải mái và địa lý các châu lục Địa lý tự nhiên Chương 2: Nhiệt học tập Chương 2: bội phản ứng hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 1: tổng quan về cơ thể người Phần 2: Địa lý vn Chương 3: Mol và giám sát hóa học tập Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 2: chuyển động Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - không khí Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tuần trả Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: thở Chương 6: dung dịch Chương 5: tiêu hóa Chương 6: bàn bạc chất và tích điện Chương 7: bài trừ Chương 8: domain authority Chương 9: Thần kinh và giác quan Chương 10: Nội máu Chương 11: sinh sản