(Pleft( x ight) = x^5 - 3x^2 + 7x^4 - 9x^3 + x^2 )(- dfrac14x)

(Qleft( x ight) = 5x^4 - x^5 + x^2 - 2x^3 + 3x^2)( - dfrac14)


LG a

Sắp xếp những hạng tử của mỗi đa thức bên trên theo lũy thừa sút của biến.

Bạn đang xem: Bài 62 trang 50 sgk toán 7 tập 2

Phương pháp giải:

Thu gọn và chuẩn bị xếp mỗi nhiều thức bên trên theo lũy thừa giảm của biến. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(Pleft( x ight) = x^5 - 3x^2 + 7x^4 - 9x^3 + x^2 )(- dfrac14x)

( = x^5 + 7x^4 - 9x^3 + left( - 3x^2 + x^2 ight) )(,- dfrac14x)

( = x^5 + 7x^4 - 9x^3 - 2x^2 - dfrac14x)

(Qleft( x ight) = 5x^4 - x^5 + x^2 - 2x^3 + 3x^2)( - dfrac14)

( = - x^5 + 5x^4 - 2x^3 + left( x^2 + 3x^2 ight) - dfrac14)

( = - x^5 + 5x^4 - 2x^3 + 4x^2 - dfrac14)


LG b

Tính (P(x) + Q(x)) với (P(x) - Q(x)).

Phương pháp giải:

- Áp dụng qui tắc cộng, trừ đa thức một biến.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

*

Cách khác:

*


LG c

Chứng tỏ rằng (x = 0) là nghiệm của đa thức (P(x)) nhưng chưa phải là nghiệm của đa thức (Q(x)).

Phương pháp giải:

- mong mỏi kiểm tra một số (a) liệu có phải là nghiệm của nhiều thức (f(x)) ko ta có tác dụng như sau:

- Tính (f(a)=?) ( quý giá của (f(x)) tại (x = a))

 +) trường hợp (f(a)= 0 ) (Rightarrow) ( a) là nghiệm của (f(x))

 +) nếu (f(a)≠0) ( Rightarrow ) (a) chưa phải là nghiệm của (f(x)).

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: 

( P(x)= x^5 + 7x^4 - 9x^3 - 2x^2 - dfrac14x)

Nên (Pleft( 0 ight) = 0^5 + 7.0^4 - 9.0^3 - 2.0^2 - dfrac14.0)(,=0)

( Rightarrow x = 0) là nghiệm của (P(x)).

Ta có: ( Q(x) = - x^5 + 5x^4 - 2x^3 + 4x^2 - dfrac14)

Nên (Qleft( 0 ight) = - 0^5 + 5.0^4 - 2.0^3 + 4.0^2 - dfrac14)( = - dfrac14  e 0)

( Rightarrow x = 0) không hẳn là nghiệm của (Q(x)).

Xem thêm: Tại Sao Về Mùa Đông Mặc Nhiều Áo Mỏng Ấm Hơn Mặc Một Áo Dày, Tại Sao Về Mùa Đông Mặc Nhiều Áo Mỏng Ấm Hơn

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 169 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.