Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách bài bác tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách bài xích tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài bác tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 3

Sách giáo khoa

Sách bài tập

Vở bài xích tập

Đề thi, Đề kiểm tra

Lớp 2

Sách giáo khoa

Vở bài bác tập

Lớp 1

Sách giáo khoa

Vở bài bác tập
Bạn đang xem: Bài 67 trang 147 sbt toán 7 tập 1

SBT Toán lớp 7
bài 67 trang 147 SBT toán 7 tập 1
bài xích sau

Đề bài

a) Tính góc ở lòng của một tam giác cân nặng biết góc ngơi nghỉ đỉnh bằng (50^o), bằng (a^o).

b) Tính góc ngơi nghỉ đỉnh của một tam giác cân nặng biết góc ở đáy bằng (50^o), bằng (a^o).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

*

Xét tam giác (ABC) cân nặng tại (A).

( Rightarrow widehat B = widehat C) (tính hóa học tam giác cân)

Áp dụng định lí tổng các góc của một tam giác vào (Delta ABC) ta có:

(widehat A + widehat B + widehat C = 180^o)

a)

(eginarrayl Rightarrow widehat B + widehat C = 180^o - widehat A\ Rightarrow 2widehat B = 180^o - widehat A\ Rightarrow widehat B = widehat C = dfrac180^o - widehat A2endarray)

- Với (widehat A = 50^o) ta có:

(widehat B = widehat C = dfrac180^o - 50^o2 = 65^o)

- với (widehat A = a^o) ta có:

(widehat B = widehat C = dfrac180^o - a^o2)

b) (widehat A + widehat B + widehat C = 180^o)

( Rightarrow widehat A = 180^o - left( widehat B + widehat C ight))

- Với (widehat B = widehat C = 50^o) ta có:

(widehat A = 180^o - 2.50^o = 80^o)

- Với (widehat B = widehat C = a^o) ta có:

(widehat A = 180^o - 2.a^o)

hijadobravoda.com

 


bài xích sau

Các bài xích giải bài tập Bài 6. Tam giác cân khác:
Xem thêm: Công Thức Tính Chiều Cao Hình Trụ Như Thế Nào? Công Thức Tính Thể Tích Hình Trụ Như Thế Nào

Các loạt bài bác Lớp 7 khác

Giải bài bác tập đầy đủ, chi tiết từ lớp 1 tới lớp 12