(sqrt<3>512;,,, sqrt<3>-729; ,,,sqrt<3>0,064, ,,,,sqrt<3>-0,216;,,, sqrt<3>-0,008.)
Bạn đang xem: Bài 67 trang 36 sgk toán 9 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Ta có:

+ (sqrt<3>512=sqrt<3>8^3=8;)

+ (sqrt<3>-729=sqrt<3>(-9)^3=-9;)

+ (sqrt<3>0,064=sqrt<3>0,4^3=0,4;)

+ (sqrt<3>-0,216=sqrt<3>(-0,6)^3=-0,6;)

+ (sqrt<3>-0,008=sqrt<3>(-0,2)^3=-0,2.)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Van Bai Toi Loi Tap Cuoi - Nhạc Phim Ván Bài Tội Lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.