Giải VBT toán 2 bài bác 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 sách "Kết nối tri thức với cuộc sống". hijadobravoda.com sẽ lý giải giải tất cả thắc mắc và bài bác tập với cách giải cấp tốc và dễ nắm bắt nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và kỹ năng và nắm bài học tốt hơn.

Bạn đang xem: Bài 68 ôn tập các số trong phạm vi 1000


A. TIẾT 1

Bài 1: Nối (theo mẫu)

*
Giải VBT Toán 2 bài 68: Ôn tập các số vào phạm vi 1000" width="485" height="260" />

Lời giải:

*
Giải VBT Toán 2 bài bác 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000" width="485" height="260" />

Bài 2: Số?

a, 

*
Giải VBT Toán 2 bài xích 68: Ôn tập các số vào phạm vi 1000" width="487" height="47" />

b,

*
Giải VBT Toán 2 bài 68: Ôn tập các số vào phạm vi 1000" width="487" height="44" />

c,

*
Giải VBT Toán 2 bài bác 68: Ôn tập những số trong phạm vi 1000" width="490" height="43" />

Lời giải:

a,

*
Giải VBT Toán 2 bài bác 68: Ôn tập những số trong phạm vi 1000" width="487" height="47" />

b,

*
Giải VBT Toán 2 bài xích 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000" width="487" height="44" />

c,

*
Giải VBT Toán 2 bài xích 68: Ôn tập những số vào phạm vi 1000" width="490" height="43" />

Bài 3: >; 539 657 800 + 98

856 345 99 489 b, 6...9 ...97 > 898

Lời giải:

a, 495 > 489 b, 609 997 > 898

B. TIẾT 2

Bài 1: cho biết thêm số học sinh ở tứ trường như sau:

Trường Lê Lợi: 756 học tập sinh;Trường quang quẻ Trung: 819 học sinh;Trường Nguyễn Trãi: 831 học tập sinh;Trường Nguyễn Siêu: 745 học tập sinh.

Viết tiếp vào vị trí chấm mang lại thích hợp.

a, ngôi trường ............... Tất cả ít học sinh nhất.

b, trường ............... Có rất nhiều học sinh nhất.

c, Tên những trường viết theo lắp thêm tự số học viên từ bé xíu đến mập là: trường ............... $ ightarrow $ trường ............... $ ightarrow $ trường ............... $ ightarrow $ ngôi trường ................

Lời giải:

a, ngôi trường Nguyễn Siêu có ít học viên nhất.

b, ngôi trường Nguyễn Trãi có tương đối nhiều học sinh nhất.

c, Tên những trường viết theo thiết bị tự số học sinh từ nhỏ bé đến mập là: trường Nguyễn hết sức $ ightarrow $ ngôi trường Lê Lợi $ ightarrow $ trường quang quẻ Trung $ ightarrow $ ngôi trường Nguyễn Trãi

Bài 2: Viết số thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: 257 = 200 + 50 + 7

374 = ............................... 405 = ...............................

822 = ............................... 680 = ...............................

555 = ............................... 996 = ...............................

Lời giải:

374 = 300 + 70 + 4 405 = 400 + 5

822 = 800 + trăng tròn + 2 680 = 600 + 80

555 = 500 + 50 + 5 996 = 900 + 90 + 6 

Bài 3: Nối nhỏ voi cùng với thùng nước thích hợp (theo mẫu)

*
Giải VBT Toán 2 bài 68: Ôn tập những số trong phạm vi 1000" width="485" height="318" />

Lời giải:

*
Giải VBT Toán 2 bài xích 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000" width="485" height="318" />

Bài 4: Số?

a, 300 + ..... = 350

b, 800 + 40 + ..... = 843

Lời giải:

a, 300 + 50 = 350

b, 800 + 40 + 3 = 843

Bài 5: Viết tiếp vào khu vực chấm 

*
Giải VBT Toán 2 bài 68: Ôn tập những số trong phạm vi 1000" width="407" height="121" />

a, các số có tía chữ số lập được từ tía thẻ số trên là: ...............

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Tập Hợp Lớp 10, Bài Tập Về Các Phép Toán Tập Hợp Lớp 10

b, Tổng của số lớn số 1 và số bé nhỏ nhất trong số số lập được ngơi nghỉ câu a là: ...............

Lời giải:

a, các số có ba chữ số lập được từ bố thẻ số bên trên là: 234, 243, 324. 342, 423, 432

b, Tổng của số lớn số 1 và số nhỏ bé nhất trong những số lập được ở câu a là: 432 + 234 = 666