a) 33 . 34 bằng: 312 (square) , 912 (square) , 37 (square) , 67  (square) 

b) 55 : 5 bằng: 55 (square) , 54 (square) , 53 (square) , 14  (square) 

c) 23 . 42 bằng: 86 (square) , 65 (square) , 27 (square) , 26 (square)
Bạn đang xem: Bài 69 trang 30 sgk toán 6 tập 1

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Sử dụng công thức nhân và phân tách lũy thừa thuộc cơ số.

Áp dụng những quy tắc: am . An = am + n và am : an = am – n (a ≠ 0, m ≥ n)


a) Ta tất cả (3^3.3^4=3^3+4=3^7) nên 

33 . 34 bằng: 312 , 912 , 37  , 67

b) Ta có (5^5:5=5^5-1=5^4) nên

55 : 5 bằng: 55  , 54 , 53  , 14   

c) Ta có (2^3.4^2=2^3.16=2^3.2^4=2^3+4=2^7) nên 

23 . 42 bằng: 86 , 65 , 27 , 26  

 hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Bài Tập Điện Báo Lớp 3 - Cách Viết Thư Điện Báo Cho Bạn Bè, Người Thân

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.