b) (dfrac-25.dfrac5-9 = dfrac(-2).55.(-9))(= dfrac(-2).11.(-9) =dfrac-2-9= dfrac29)

c) (dfrac-34.dfrac1617 = dfrac(-3).164.17 )(=dfrac(-3).41.17=dfrac-1217)

d) (dfrac-83.dfrac1524 = dfrac(-8).153.24 )(=dfrac(-1).51.3=dfrac-53)

e) ((-5).dfrac815 = dfrac(-5).81.15)(=dfrac(-1).81.3=dfrac-83)

 g) (dfrac-911.dfrac518 = dfrac(-9).511.18) (=dfrac(-1).511.2=dfrac-522)

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Bài 69 trang 36 sgk toán 6 tập 2

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 414 phiếu
Bài tiếp theo
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Trang 60, 61, 62, 63 Bài 55 Đề, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 2 Tập 2 Trang 60

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.