Máy kéo nntt có nhì bánh sau to nhiều hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe cộ sau có đường kính (1,672 m) với bánh xe pháo trước có đường kính là (88cm). Hỏi lúc bánh xe sau lăn được (10) vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?

*
Bạn đang xem: Bài 69 trang 95 sgk toán 9 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Chu vi của bánh xe có 2 lần bán kính (d) là độ dài mặt đường tròn đường kính (d): (C=pi d.)

+) Quãng đường bánh xe cộ đi được khi bánh xe con quay (n) vòng là: (s=n.C.)


Lời giải chi tiết

Đổi 88 cm = 0,88 m

Chu vi bánh xe cộ sau: ( 1,672 pi , , (m).) 

Chu vi bánh xe cộ trước: (0,88 pi , , (m).) 

Quãng đường đi được của 2 bánh xe cộ là như nhau.

Khi bánh xe cộ sau lăn được (10) vòng thì quãng đường đi được là: (π . 1,672.10=16,72 pi , (m).) 

Khi đó số vòng lăn của bánh xe cộ trước là: (dfracpi .16,72pi .0,88 = 19) vòng.


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Soạn Bài Tập Đọc Đường Đi Sa Pa Trang 102 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 2

Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.