Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.

Bạn đang xem: Bài 7 sgk toán 7 tập 2 trang 29


Lời giải chi tiết

a) Thay \(m = -1\) và \(n = 2\) vào biểu thức \(3m - 2n\) ta có:

\(3.(-1) - 2.2 = -3 - 4 = -7\)

Vậy giá trị của biểu thức \(3m - 2n\) tại \(m = -1\) và \(n = 2\) là \(-7\).

b) Thay \(m = -1\) và \(n = 2\) vào biểu thức \(7m + 2n - 6\) ta có

\(7.(-1) + 2.2 - 6 = -7 + 4 - 6 = -9\)

Vậy giá trị của biểu thức \(7m + 2n - 6\) tại \(m = -1\) và \(n = 2\) là \(- 9\).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Lớp 5 Toán Lớp 5, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Hay Nhất


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.