Một căn hộ dài (4,5m), rộng lớn (3,7m) và cao (3,0m). Bạn ta mong mỏi quét vôi trần nhà và tứ bức tường. Hiểu được tổng diện tích các cửa là (5,8m^2). Hãy tính diện tích s cần quét vôi.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 100 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Diện tích buộc phải quét vôi = diện tích bốn tường ngăn + diện tích trần - diện tích cửa.

Hay: diện tích s cần quét vôi = diện tích xung xung quanh + diện tích s trần - diện tích cửa.

Tính diện tích s xung quanh theo bí quyết ( S_xq=(a+b) imes 2 imes c ), với (a) là chiều dài, (b) là chiều rộng, (c) là chiều cao.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 99, Vở 100, 101, 102 Luyện Từ Và Câu


*

Ta có: diện tích cần quét vôi bằng diện tích s bốn tường ngăn + diện tích trần - diện tích s cửa. 

Mà diện tích 4 bức tường chính là diện tích xung quanh của hình vỏ hộp (hay căn phòng)

Nên diện tích cần quét vôi = diện tích xung quanh + diện tích s trần - diện tích s cửa. 

Diện tích xà nhà là:

( 4,5 imes 3,7 = 16,65 (m^2))

Diện tích xung quanh căn phòng là:

(2.(4,5 + 3,7). 3= 49,2(m^2) )

Diện tích yêu cầu quét vôi là:

(16,65 + 49,2 - 5,8 = 60,05 (m^2) )

hijadobravoda.com

 


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.