Người ta chỉ dẫn hai bí quyết vẽ đoạn vừa phải nhân x của nhị đoạn thẳng a, b.. Bài xích 7 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1 – bài 1. Một vài hệ thức về cạnh và con đường cao vào tam giác vuông

Bài 7.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 69 sgk toán 9 tập 1

người ta chỉ dẫn hai bí quyết vẽ đoạn mức độ vừa phải nhân x của nhì đoạn thẳng a, b (tức là (x^2 = ab) ) như trong hai hình sau:

*

Dựa vào những hệ thức (1) với (2), hãy minh chứng các bí quyết vẽ trên là đúng.

Gợi ý: giả dụ một tam giác tất cả đường trung tuyến ứng với một cạnh bởi nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông.

Hướng dẫn giải:

Cách 1: Đặt tên các đoạn trực tiếp như hình bên. 

*

Xét tam giác ABC ta có:

(OA = OB = OC = BC over 2left( = R ight))Quảng cáo

Suy ra ∆ABC vuông trên A.

Áp dụng hệ thức (h^2 = b’c’ Rightarrow x^2 = ab)

Cách 2: Vẽ với đặt thương hiệu như hình mặt dưới

*

Xét tam giác ABC ta có:

(OA = OB = OC = BC over 2left( = R ight))

Suy ra ∆ABC vuông trên A.

Áp dụng hệ thức (AB^2 = BC.BH Rightarrow x^2 = ab).


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 6 trang 69 sgk Toán 9 – tập 1, Đường cao của một tam giác vuông phân tách cạnh huyền thành hai đoạn thẳng gồm độ dài là 1 trong những và 2. Hãy tính các
Bài tiếp theoBài 8 trang 70 sgk Toán 9 – tập 1, kiếm tìm x với y trong những hình sau
Danh sách bài tập
Câu hỏi bài bác 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1 : bài xích 1. Một trong những hệ thức về cạnh và mặt đường cao trong...
Câu hỏi bài xích 1 trang 67 Toán 9 Tập 1: Xét hình 1. Hãy chứng tỏ hệ thức (3) bởi tam giác đồng dạng.
Câu 1.5. Trang 105 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: minh chứng rằng:
Câu 1.6. Trang 106 SBT Toán 9 Tập 1: Đường cao của một tam giác vuông tính từ lúc đỉnh góc vuông chia
Câu 1.7. Trang 106 SBT Toán lớp 9 Tập 1: trong tam giác có những cạnh là 5cm, 12cm, 13cm, kẻ mặt đường cao
Câu 1.8. Trang 106 SBT Toán 9 Tập 1: Tam giác ABC vuông tại A bao gồm đường cao AH bằng 12cm. Hãy tính
Mục lục môn Toán 9


Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 5 trang 58 sgk Hóa 9, bài 5. Thành phần Hóa bao gồm của đất sét nung là
Nhôm - bài xích 5 trang 58 sgk hoá học tập 9. Bài 5. Yếu tố hoá học chính của đất nung là...
Bài 4 trang 132 SGK Toán 9 tập 2, hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng.
Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng.. Bài 4 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 - Phần Đại số - Ôn tập cuối năm...
Câu hỏi 5 bài xích 1 trang 6 Toán lớp 9 Tập 1 : bài xích 1. Căn bậc hai
Trả lời câu hỏi 5 bài bác 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 . Kết hợp với (x ge 0) ta gồm (x>1)...
Cuộc mập hoảng tài chính thế giới (1929 -1933) đã tác động ảnh hưởng đến tình hình kinh tế tài chính và xóm hội vn ra sao...
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 -1933) đã ảnh hưởng tác động đến tình hình kinh tế tài chính và xóm hội vn ra...

Xem thêm: 4 HUẤN LUYỆN VIÊN TỪNG "VƯỢT MẶT" PEP GUARDIOLA Ở CÁC GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA


Bài 30 trang 124 – Sách giáo khoa Toán 9 tập 2, bài xích 30 nếu thể tích của một hình ước là
Bài 30 nếu thể tích của một hình ước là. Bài bác 30 trang 124 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2 - Bài...