Giải bài bác 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1. Tía đường thẳng xx", yy", zz" cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 83 sgk toán 7 tập 1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


- Định nghĩa: nhị góc đối đỉnh là nhì góc nhưng mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Tính chất: nhì góc đối đỉnh thì bởi nhau.

Xem thêm: Top 8 Quần Âu Áo Sơ Mi Trắng Quần Tây Đen Mang Giày Gì ? Áo Sơ Mi Trắng Quần Tây Đen Mang Giày Gì


Lời giải đưa ra tiết

*

Trên hình vẽ, ba đường thẳng (xx", yy", zz") cùng đi qua điểm (O.) Tên các cặp góc đều bằng nhau là:

(widehatxOy=widehatx"Oy") (đối đỉnh)

(widehatyOz=widehaty"Oz") (đối đỉnh) 

(widehatzOx"=widehatz"Ox) (đối đỉnh)

(widehatxOz=widehatx"Oz") (đối đỉnh)

(widehatyOx"=widehaty"Ox) (đối đỉnh)

(widehatzOy"=widehatz"Oy) (đối đỉnh)

(widehatxOx"=widehatyOy"=widehatzOz"(=180^circ)).


Mẹo tra cứu đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 7 trang 83 SGK Toán 7 tập 1 hijadobravoda.com"