Giải bài 7 trang 84 sách bài xích tập toán 8. Hình 6 cho thấy MN // BC, AB = 25cm, BC = 45cm, AM = 16cm, AN = 10cm...
Bạn đang xem: Bài 7 trang 84 sbt toán 8 tập 2

Đề bài

Hình 6 cho thấy (MN // BC, AB = 25cm,) (BC = 45cm, AM = 16cm,) (AN = 10cm.)

Tính độ nhiều năm (x, y) của các đoạn trực tiếp (MN, AC.) 

*


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Sử dụng: Hệ trái định lí Ta-lét: nếu như một đường thẳng giảm hai cạnh còn sót lại của một của một tam giác và tuy vậy song với các cạnh còn lại thì nó tạo ra thành một tam giác mới có tía cạnh tương ứng tỉ lệ với cha cạnh còn lại của tam giác vẫn cho.


Lời giải bỏ ra tiết

Xét (∆ ABC) gồm (MN // BC) (gt)

Theo hệ quả định lí Ta-lét ta có:

(displaystyle AN over AB = AM over AC = MN over BC)

(displaystyle Rightarrow 10 over 25 = 16 over y = x over 45)

(displaystyle Rightarrow y = 25.16 over 10 = 40;(cm))

(displaystyle Rightarrow x = 10.45 over 25 = 18;(cm))
Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 28 Sgk Toán 7 Tập 2 8 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 6 Trang 28 Sgk Toán 7 Tập 2

Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 7 trang 84 SBT toán 8 tập 2 hijadobravoda.com"