Đáp án và giải bài 68, 69 trang 34; bài 70, 71, 72 trang 35 Toán 7 tập 1: Luyện tập Số thập phân hữu hạn -Số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bạn đang xem: Bài 70 trang 34 sgk toán 7 tập 1

Bài 68. a) Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Giải thích.


b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn với chu kỳ trong dấu ngoặc)

Hướng dẫn giải bài 68:

a) – Phân số 5/8 được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn vì có mẫu 8 = 23 không có ước nguyên tố khác 2 và 5– Phân số −3/20 được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn vì có mẫu 20 = 22 . 5 không có ước nguyên tố khác 2 và 5– Phân số 14/35 được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn vì 14/35 = 2/5, mẫu 5 không có ước nguyên tố khác 2 và 5– Các phân số 4/11; 15/22; 7/12 có mẫu lần lượt là 11 = 1 . 11; 22 = 2 . 11; 12 = 3 . 22 đều chứa ước nguyên tố khác 2 và 5 nên được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

b) 5/8 = 0,625; −3/20 = -0,15; 14/35 = 2/5 = 0,44/11 = 0,(36); 15/22 = 0,6(81); 7/12 = 0,58(3)


Bài 69. Dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kỳ trong thương (viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của các phép chia sau:


c) 1,28 d) -3,12

HD:

*

Bài 71. Viết các phân số 1/99; 1/999 dưới dạng số thập phân.


Bài trướcGiải bài 65,66,67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 SBT Toán lớp 7 tập 1: Tìm phân số có tử bằng 7, lớn hơn 10/13 và...
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 trang 6, 7 Sách BT Toán lớp 7 tập 1: Viết dạng chung của các số hữu tỉ bằng...

Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Đại Học Vinh Lần 1, Trường Thpt Chuyên


*


Thi kì 2 môn Văn lớp 7 trường THCS Cảnh Hóa: Chứng minh câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
*

*

Kiểm tra kì 2 trường THCS Ngô Quyền môn Tiếng Anh: Do The Vietnamese students take part in the same after – school activities?
hijadobravoda.com - website chuyên về đề thi, kiểm tra và giải bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. Trang web với hàng triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, giáo viên và phụ huynh trên cả nước.