*
Reply
*
0
*
0
*
phân tách sẻ
*

Video lí giải giải - bài bác 3 trang 92 sgk đại số với giải tích 11

- giả sử (1) đúng với (n = k 1), tức là có (u_k= sqrtk + 8) với (k 1), ta cần chứng tỏ (u_k+1=sqrt(k+1)+8) video ...

Bạn đang xem: Bài 70 trang 87 sgk toán 6 tập 1


*

Đề bài xích - bài bác 66 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Thực hiện những phép tính trong ngoặc trước rồi sử dụng qui tắc gửi vế: lúc chuyển một số trong những hạng tự vế này thanh lịch vế kia của một đẳng thức, ta đề nghị ...


*

Đề bài xích - bài xích 64 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Quy tắc đưa vế: khi chuyển một số hạng tự vế này lịch sự vế tê của một đẳng thức, ta đề nghị đổi vết số hạng đó: vệt + biến đổi dấu - cùng dấu ...


*

Đề bài bác - bài 6 trang 46 sgk hình học 10

(beginarraylAB = left| overrightarrow AB right| = sqrt 1^2 + 7^2 = sqrt 50 = 5sqrt 2 AD = left| overrightarrow AD right| = sqrt {left( - 7 right)^2 + ...


Video khuyên bảo giải - bài xích 3 trang 82 sgk đại số với giải tích 11

(beginarray*20l2^krm + rm 2; = rm 2.2^krm + rm 1{ > rm 2.left( 2krm + rm 3 right) = rm 4k + 6rm = 2k + 2 + 2k + ...


Định nghĩa - triết lý hai tam giác bởi nhau

(Delta ABC = Delta MNP Leftrightarrow left{ matrix{ AB = MN hfill cr BC = PN hfill cr AC = MP hfill cr widehat A = widehat M hfill cr widehat B = widehat N hfill cr widehat ...


Đề bài - bài bác 36 trang 78 sgk toán 6 tập 1

Phép cộng những số nguyên có đặc điểm kết hợp, nghĩa là:( (a+ b) + c = a + (b + c)) Đề bài xích Tính: a) (126 + (-20) + 2004 + ...


Video lí giải giải - bài xích 1 trang 38 sgk đại số 10

(left{ beginarrayl2x + 1 ge 03 - x ge 0endarray right. Leftrightarrow left{ beginarrayl2x ge - 13 ge xendarray right. ) (Leftrightarrow left{ beginarraylx ...


Đề bài bác - bài xích 1 trang 107 sgk toán 7 tập 1

Áp dụng định lí tổng tía góc của một tam giác vào (Delta ABC)ta được:(x + 90^0 + 55^0 = 180^0)(Rightarrow x = 180^0 - left( 90^0 + 55^0 right) ...


Đề bài bác - bài 34 trang 128 sgk toán 8 tập 1

Cho một hình chữ nhật. Vẽ tứ giác có các đỉnh là trung điểm các cạnh của hình chữ nhật . Vì chưng sao tứ giác này là 1 trong hình thoi? So sánh diện tích s hình thoi ...


Khái niệm - lý thuyết rút gọn phân thức

Ta có: (2x - 10 over 25 - x^2 = - left( 10 - 2x right) over 25 - x^2 = - 2left( 5 - x right) over left( 5 - x right)left( 5 + x right) = { - 2 over {x ...

Xem thêm: Tôi Cũng Là Con Người ? Thuyết Minh (36/36 Thuyết Minh)


Đề bài bác - bài bác 29 trang 126 sgk toán 8 tập 1

Gọi (h) là chiều cao của hình thang (AMND) thì (h) cũng là độ cao của hình thang (BMNC). Đề bài xích Khi nối trung điểm ...