Cho tỉ lệ thức (displaystyle x over 4 = y over 7) và (xy = 112). Kiếm tìm (x) cùng (y).
Bạn đang xem: Bài 71 trang 20 sbt toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Toán lớp 7: Đơn thức đồng dạng


Toán lớp 7: Đơn thức


Toán lớp 7: quý hiếm của một biểu thức đại số


Toán lớp 7: tư tưởng về biểu thức đại số


Toán lớp 7: Đa thức


Toán lớp 7: Cộng, trừ nhiều thức


Toán lớp 7: quan hệ nam nữ giữa tía cạnh của tam giác. Bất đẳng thức tam giác


Bài 1: quan niệm về biểu thức đại số


Tải sách tham khảo


*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 7 tập 1,2


Tải về· 40,1K
*

Nâng cao và cách tân và phát triển toán 7 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 22,1K
*

Bộ sách bài bác tập toán 7 tập 1 tập 2


Tải về· 20K
*

Bài tập nâng cấp và một số trong những chuyên đề toán 7


Tải về· 16K

Nâng cao và cải tiến và phát triển toán 7 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 12,1K

100 đề ôn thi toán lớp 7 học kỳ 2


Tải về· 11,4K

45 bộ Đề bài Tập Trắc Nghiệm Toán 7


Tải về· 9,04K

108 bài xích toán tinh lọc lớp 7


Tải về· 8,68K

Bài giải liên quan


Bài 60 trang 19 SBT toán 7 tập 1
Bài 61 trang 19 SBT toán 7 tập 1
Bài 62 trang 19 SBT toán 7 tập 1
Bài 63 trang 19 SBT toán 7 tập 1
Bài 64 trang 19 SBT toán 7 tập 1
Bài 65 trang trăng tròn SBT toán 7 tập 1
Bài 66 trang trăng tròn SBT toán 7 tập 1
Bài 67 trang trăng tròn SBT toán 7 tập 1
Bài 68 trang trăng tròn SBT toán 7 tập 1
Bài 69 trang trăng tròn SBT toán 7 tập 1
Bài 70 trang 20 SBT toán 7 tập 1
Bài 71 trang trăng tròn SBT toán 7 tập 1
Bài 72 trang đôi mươi SBT toán 7 tập 1
Bài 73 trang đôi mươi SBT toán 7 tập 1
Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài tập bổ sung cập nhật trang 21 SBT toán 7 tập 1

Bài học liên quan


Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ
Bài 6. Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
Bài 7. Tỉ lệ thức
Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Bài 10. Làm tròn số
Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Bài 12. Số thực
Ôn tập chương 1 - Số hữu tỉ. Số thực
Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 5. Hàm số
Bài 6. Mặt phẳng toạ độ
Bài 7. Đồ thị của hàm số y = ax (a không giống 0)
Ôn tập chương 2 - Hàm số và đồ thị

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Chia Hết, Tính Chất Chia Hết Của Một Tổng

Từ khóa