Lời giải cụ thể bài tập số 77, 78, 79, 80 trang 98; bài bác 81,82 trang 99 SGK Toán 9 tập 2: diện tích hình tròn, hình quạt- chương 3 hình học tập 9.

Bạn đang xem: Bài 77 trang 98 sgk toán 9 tập 2

Bài 77. Tính diện-tích hình-tròn nội tiếp một hình vuông vắn cạnh là 4cm.

*

Hình vuông ABCD bao gồm tâm O, cạnh bằng 4cm. Đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD có tâm là O bán kính r = khoảng cách từ O đến cạnh AB, BC, CD, DA.

r = OI = OJ=…1/2AB= 2(cm)

⇒ S.hình.tròn nội tiếp hình vuông ABCD là S = πr2 = 4π =12,5 (cm2)

Bài 78. Chân một đống cat trên một nền phẳng nằm hướng ngang là một hình trụ có chu vi là 12 m. Hỏi chân đống cat đó chiếm một diệntích từng nào mét vuông?

Theo mang thiết thì C = 2πR = 12m => R = 12/2Π = 6/Π.

S. Phần khía cạnh đất nhưng mà đống mèo chiếm vị trí là:

S = Π. R2 = π(6/Π)2 = 36/Π ≈ 11,5 (m2)

Bài 79 Toán 9. Tính diệntích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung là 36o

*

S.hìnhquạt ∠OAB tất cả OA = 6cm, cung AOB =36o

Theo bí quyết S = ΠR2no/360oTa tất cả S= Π62.36/360 ≈ 3,6π = 11,30(cm2)

Bài 80. Một vườn cửa cỏ hình chữ nhật ABCD gồm AB = 40m, AD = 30m

Người ta ao ước buộc hai bé dê ở hai góc vườn cửa A, B. Gồm hai cách buộc:

– mỗi dây thừng lâu năm 20m.


Quảng cáo


– Một dây thừng lâu năm 30m và dây thừng kia nhiều năm 10m.

Hỏi giải pháp buộc nào thì diện-tích cỏ mà cả hai nhỏ dê có thể ăn được sẽ to hơn (h.60)

*

Theo phương pháp buộc thứ nhất thì diệntích cỏ dành cho mỗi con dê là bằng nhau.

Mỗi diện tích s là 1/4 hình tròn bánkính 20m.

1/4.π.202 = 100π (m2)

Cả nhị S. Là 200π (m2) (1)

Theo cách buộc trang bị hai, thì diện-tích cỏ giành riêng cho con dê buộc sinh sống A là 1/4 π.302 = 1/4 900π (m2)

Diệntích cỏ giành riêng cho con dê buộc sinh sống B là: 1/4 π.102 = 1/4. 100π (m2)


Quảng cáo


Diệntích cỏ dành cho tất cả hai con dê là:1/4.900π + 1/4.100π = 1/4.1000π = 250π (m2) (2)

So sánh (1) và (2) ta thấy với cách buộc vật dụng hai thì diện-tích cỏ mà hai con dê rất có thể ăn được sẽ to hơn.

Xem thêm: Solve The Inequality: X 3 - Solve Using The Quadratic Formula (X+3)(X

Bài 81. Diện-tích hình-tròn sẽ chuyển đổi như cố nào nếu:

a) Bán-kính tăng vội vàng đôi?

b) Bán-kinh tăng vội ba?

c) Bán-kính tăng k lần (k>1)?

*

Ta có:

a) Bánkính tăng gấp rất nhiều lần thì S = π(2R)2 = 4πR2 (Tăng vội vàng 4 lần)

b) Bánkinh tăng gấp cha thì S = π(3R)2 = 9 πR2 ( Tăng vội 9 lần)

c) Bánkính tăng k lần (k>1) thì S = π(kR)2 = k2 πR2 ( Tăng gấp k2 lần)

Vậy nếu như ta gấp rất nhiều lần bán kính thì S.hìnhtròn sẽ gấp bốn, nếu như nhân nửa đường kính với k > 0 thì S.hìnhtròn đã gấp k2 lần.

Bài 82 trang 98. Điền vào ô trống vào bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân sản phẩm nhât)