Giải bài 78 trang 38 SGK Toán 7 tập 1. Đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimét ?
Bạn đang xem: Bài 78 trang 38 sgk toán 7 tập 1

Đề bài

Khi nói đến ti vi loại \(21\) in-sơ, ta hiểu rằng đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài \(21\) in-sơ (in-sơ (inch) kí hiệu "in" là đơn vị đo chiều dài theo hệ thống Anh, Mĩ, \(1in\approx 2,54 cm\)). Vậy đường chéo màn hình của chiếc ti vi này dài khoảng bao nhiêu xentimét ?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Quy tắc làm tròn số:

+ Trường hợp 1 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

+ Trường hợp 2 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)


Lời giải chi tiết

Ta có: \(21 in\approx 21. 2,54 cm\approx 53,34cm.\)

\(53,34cm\) làm tròn đến hàng đơn vị ta được \(53cm\) (Vì \(3Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 78 trang 38 SGK Toán 7 tập 1 hijadobravoda.com"


Xem thêm: Bài Tập Lịch Sử 12 Hay, Ngắn Nhất, Giải Sbt Lịch Sử 12