Giải bài xích 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5 trang 47 sách giáo khóa Toán lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường - bài 32 điểm và đường thẳng


Bài 8.1 trang 47, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quan sát hình 8.11.

Bạn đang xem: Bài 8.2 sgk toán 6 tập 2 trang 47

*

a. Giao điểm của hai tuyến phố thẳng a và b là đa số điểm nào?

b. Điểm A thuộc đường thẳng nào và không thuộc đường thẳng nào? Hãy trả lời câu hỏi bằng câu biểu đạt và bởi kí hiệu.

Trả lời:

a. Giao điểm của hai tuyến phố thẳng a với b là vấn đề P.

b. Điểm A thuộc con đường thẳng a và không thuộc con đường thẳng b.

Kí hiệu (A in a,A otin b).

Bài 8.2 trang 47, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Xem hình 8.12 và trả lời:

*

a. Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b. Hãy nêu ít nhất hai bộ bố điểm ko thẳng hàng.

c. Tứ điểm A,B,C với S có thẳng hàng không?

Trả lời:

a. Có 1 bộ bố điểm thẳng sản phẩm là :A,B,C.

b. Hai cỗ điểm ko thẳng mặt hàng là : S,A,B và S,B,C.....

c. Bốn điểm A,B,C,S không thẳng hàng.

Bài 8.3 trang 47, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho tứ điểm A,B,C với D như hình vẽ bên dưới đây.

*

Hãy nêu toàn bộ các bộ bố điểm thẳng hàng

Trả lời:

Các bộ ba điểm thẳng mặt hàng là :

A,B,C và A,C,D và B,C,D cùng A,B,D

Bài 8.4 trang 47, SGK Toán 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hình 8.13 biểu đạt 4 con đường thẳng với 5 điểm có tên A,B,C,D cùng E, trong đó ta chỉ biết vị trí của điểm A. Hãy điền tên của những điểm còn lại, hiểu được :

1. D vị trí 3 vào 4 con đường thẳng

2. Tía điểm A,B,C trực tiếp hàng

3. Ba điểm B,D,E thẳng hàng.

*

Trả lời:

*

3 mặt đường thẳng giảm nhau vào hình tại điểm như thế nào thì đó là vấn đề D.

Xem thêm: Ngày 30 Tháng 4 Là Ngày Gì ? Ý Nghĩa Của Ngày 30 4 Với Người Dân Việt Nam

Đường thẳng đựng 3 điểm trong những số ấy có điểm A thì sẽ đựng điểm B cùng C. Đường thẳng cất 3 điểm trong các số đó có điểm D thì sẽ đựng điểm B cùng E. Điểm bình thường của 2 đường thằng này là điểm B.