Giải bài 8: Phép trừ phân số - Luyện tập - Sách hướng dẫn học toán 6 tập 2 trang 26. Sách này nằm vào bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm đưa ra tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Bạn đang xem: Bài 8 phép trừ phân số luyện tập

A. B Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức


1. A) Tính

*
; $frac34;-;frac16$.

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 27)

c) Tính:

*
; $frac-45;-;frac-14$; $-5;-;frac12$.

Trả lời:

a)

*
;
*
.

c)

*
;
*
;
*
.

2. A) Thực hiện các phép tính sau:

*
; $frac35;+;frac3-5$; $fracab;+;frac-ab$; $fracab;+;fraca-b$.


Nêu nhận xét về kết quả của các phép tính trên.

Em nói:

*
là số đối của phân số $frac23$ và $frac23$ là số đối của phân số
*
.
*
là số đối của phân số $frac35$ và $frac35$ là số đối của phân số
*
.
*
là số đối của phân số $fracab$ và $fracab$ là số đối của phân số
*
.
*
là số đối của phân số $frac23$ và $frac23$ là số đối của phân số
*
.
*
là số đối của phân số $fracab$ và $fracab$ là số đối của phân số
*
.

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 27)

i) Tìm số đối của các số sau:

*
.


ii) Thực hiện các phép tính sau:

*
*
*
*
.

Nhận xét: (sgk trang 28)

Trả lời:

a)

*
;
*
;
*
;
*
.

Nhận xét: Kết quả của các phép tính trên đều là 0.

b)

i) Số đối của các số:

*
lần lượt là: $frac-45;;3;;frac47;;frac25;;frac-511;;0;;-123$.

ii)

*
.
*
*
*
.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 28 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Tính

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

f)

*

=> xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 28 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Tìm x, biết:

a)

*
.

b)

*
.

=> coi hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 28 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Điền phân số thích hợp vào chỗ trống (...)

a)

*
.

b)

*
.

c)

*
.

d)

*
.

=> coi hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 28 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Hoàn thành phép tính bằng cách viết số thích hợp vào chỗ trống:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

=> xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 28 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

a) Điền số thích hợp vào ô trống

*
*
0Dòng 1
*
*
Dòng 2
*
*
Dòng 3

b) So sánh dòng 1 và dòng 3, em có nói gì về "số đối của số đối của một số"?

*

=> xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 29 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Trong một dãy phép tính chỉ có phép cộng và phép trừ phân số, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái quý phái phải. Theo đó hãy tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

=> coi hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 29 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Một quần thể đất hình chữ nhật có chiều dài

*
km, chiều rộng là $frac38$ km.

a) Tính chu vi của khu đất (theo đơn vị là kilomet).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 Bài 22 : Sự Phát Triển Của Khoa Học

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilomet.

=> xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 29 sách toán VNEN lớp 6 tập 2

Một buổi tối (từ 19 giờ đến 22 giờ), Hà định dành

*
giờ để rửa bát; $frac34$ giờ để giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và 1h 30 phút để làm bài tập. Thời gian còn lại, Hà định dành để xem một chương trình ca nhạc quốc tế trên ti vi kéo dài 30 phút. Hỏi hôm đó Hà có đủ thời gian để xem gế chương trình ca nhạc không?