Cho nhì số nguyên(a)và(b , (b eq 0)). Chứng tỏ rằng những cặp số dưới đây luôn bởi nhau:

(a) ,, dfraca-b , extvà , dfrac-ab;) (b) ,, dfrac-a-b , extvà , dfracab)
Bạn đang xem: Bài 8 sgk toán 6 tập 2 trang 9

Hướng dẫn:Hai phân số(dfracab , extvà , dfraccd)gọi là cân nhau nếu(a.d = b.c)

Bài giải:

(a) ,, , extVì , a.b = (-a).(-b) , extnên , dfraca-b , = , dfrac-ab )

(b) ,, extVì , (-a).b = (-b). A ,, extnên ,, dfrac-a-b , = , dfracab )

 

 


Tham khảo giải mã các bài tập bài 2: Phân số bằng nhau khác • Giải bài 6 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm những số... • Giải bài 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say mê hợp... • Giải bài bác 8 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 mang đến hai số... • Giải bài 9 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng kết quả... • Giải bài 10 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 trường đoản cú đẳng...
Mục lục Lớp 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 1: Trái Đất - Giải bài xích tập SGK Địa lý 6 •Unit 1 - tiếng Anh Lớp 6: My new school - Giải bài xích tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách mới tập 1 •Mở đầu sinh học tập - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 1: Buổi đầu lịch sử vẻ vang nước ta - Phần 2: lịch sử Việt phái nam từ bắt đầu đến núm kỉ X •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài tập SGK đồ gia dụng lý 6 •Chương 2: Góc - Hình học tập •: Chương 2: các thành phần tự nhiên và thoải mái của Trái Đất - Giải bài bác tập SGK Địa lý 6 •Unit 2- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My trang chủ - Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách mới tập 1 •Chương 2: Số nguyên - Số học •Đại cưng cửng về giới Thực đồ dùng - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc - Phần 2: lịch sử Việt phái mạnh từ xuất phát đến thế kỉ X •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài bác tập SGK trang bị lý 6 •Unit 3- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My friends - Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Chương 1: Tế bào thực thiết bị - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 3: giai đoạn Bắc trực thuộc và đấu tranh giành hòa bình - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt phái mạnh từ xuất phát đến cầm kỉ X •Chương 3: Phân số - Số học •Chương 2: Rễ - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 4: bước ngoặt lịch sử hào hùng ở đầu nạm kỉ X - Phần 2: lịch sử Việt phái nam từ xuất phát đến cụ kỉ X •Chương 3: Thân - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 4: Lá - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 7: Quả và hạt - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 8: các nhóm thực thứ - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 9: sứ mệnh của thực thứ - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6
bài bác trước bài sau
Lớp 6
Bài 2: Phân số bằng nhau
• Giải bài xích 6 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 8 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 9 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 10 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Bài Viết Về Mùa Yêu Thích Bằng Tiếng Anh Kèm Dịch, Top 10 Viết Về Mùa Yêu Thích Bằng Tiếng Anh

Chương 1: Ôn tập và té túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 1: Trái Đất Unit 1 - giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My new school mở màn sinh học Chương 1: Buổi đầu lịch sử hào hùng nước ta Chương 1: Cơ học tập Chương 2: Góc : Chương 2: các thành phần thoải mái và tự nhiên của Trái Đất Unit 2- tiếng Anh Lớp 6: My trang chủ Chương 2: Số nguyên Đại cương về giới Thực vật Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc Chương 2: Nhiệt học Unit 3- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My friends Chương 1: Tế bào thực đồ vật Chương 3: thời gian Bắc ở trong và tranh đấu giành tự do Chương 3: Phân số Chương 2: Rễ Chương 4: bước ngoặt lịch sử ở đầu rứa kỉ X Chương 3: Thân Chương 4: Lá Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7: Quả cùng hạt Chương 8: các nhóm thực đồ dùng Chương 9: sứ mệnh của thực thứ Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y