a)(4x - trăng tròn = 0)(Leftrightarrow 4x = 20)(Leftrightarrow x = 5)Vậy phương trình gồm nghiệm duy nhất(x = 5.)

b)(2x + x + 12 = 0)(Leftrightarrow 3x + 12 = 0)(Leftrightarrow 3x = -12)(Leftrightarrow x = -4)Vậy phương trình vẫn cho tất cả nghiệm duy nhất(x = -4)

c)(x - 5 = 3 - x)(Leftrightarrow x + x = 5 + 3)(Leftrightarrow 2x = 8)(Leftrightarrow x = 4)Vậy phương trình có nghiệm duy nhất(x = 4)

d)(7 - 3x = 9 - x)(Leftrightarrow 7 - 9 = 3x - x)(Leftrightarrow -2 = 2x)(Leftrightarrow x = -1)Vậy phương trình có nghiệm duy nhất(x = -1.)
Bạn đang xem: Bài 8 trang 10 sgk toán 8 tập 2

Xem đoạn clip bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và giải pháp giải khác • Giải bài xích 6 trang 9 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tính diện tích(S)... • Giải bài 7 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hãy chỉ ra các phương... • Giải bài 8 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương... • Giải bài xích 9 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương trình...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và phương pháp giải
• Giải bài 6 trang 9 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 7 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 8 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 9 trang 10 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử 7 Bài 4 (Ngắn Nhất), Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử 7

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12