Trong các hàm số sau, hàm số như thế nào là hàm số bậc nhất? Hãy khẳng định các hệ số (a, b) của chúng và xét coi hàm số số 1 nào đồng biến, nghịch biến. 

a) (y = 1 - 5x); b) (y = -0,5x);

c) (y = sqrt 2 left( x - 1 ight) + sqrt 3 ) d) (y=2x^2+3).

Bạn đang xem: Bài 8 trang 48 sgk toán 9 tập 1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Hàm số bậc nhất là hàm số được cho vì chưng công thức: 

(y=ax+b); (a, b) là số đến trước, (a e 0).

+) Hàm số bậc nhất xác định với đa số giá trị của (x) trên (mathbbR) và có đặc điểm sau:

a) Đồng vươn lên là trên (mathbbR) lúc ( a > 0).

b) Nghịch biến trên (mathbbR) lúc (a 0) bắt buộc hàm số bên trên đồng biến.

d) Ta có:

(y = 2x^2+ 3) trong số đó (x) bao gồm bậc là (2).

Xem thêm: Cách Nhìn Đồ Thị Tiệm Cận Qua Bảng Biến Thiên Của Hàm Số, Cách Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số Phân Thức Cực Hay

(Rightarrow ) hàm số trên không phải là 1 hàm số bậc nhất vì nó không có dạng (y = ax + b), cùng với (a ≠ 0).

hijadobravoda.com*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Cảm ơn các bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?