Giải bài xích tập trang 83 bài 1 nhì góc đối đỉnh Sách giáo khoa (SGK) Toán 7. Câu 6: Vẽ hai tuyến phố thẳng cắt nhau làm thế nào cho trong các góc tạo thành thành bao gồm một góc...

Bạn đang xem: Bài 8 trang 83 sgk toán 7 tập 1


Bài 6 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ hai tuyến phố thẳng giảm nhau làm sao để cho trong các góc chế tạo ra thành tất cả một góc (47^circ). Tính số đo những góc còn lại.

Hướng dẫn giải:

Giả sử hai đường thẳng xx" với yy" giảm nhau trên O và (widehatxOy=47^circ) (hình vẽ bên). Suy ra (widehatx"Oy"=widehatxOy=47^circ) (hai góc đối đỉnh).

(widehatxOy"=180^circ-widehatxOy=180^circ-47^circ=133^circ) (do (widehatx"Oy) và (widehatxOy") kề bù)

Và (widehatx"Oy=widehatxOy"=133^circ) (hai góc đối đỉnh).

Bài 7 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Ba đường thẳng xx", yy", zz" cùng trải qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bởi nhau.

Hướng dẫn giải:

Trên hình vẽ, cha đường trực tiếp xx", yy", zz" cùng đi qua điểm O. Tên những cặp góc đều nhau là:

(widehatxOy=widehatx"Oy",widehatyOz=widehaty"Oz");

(widehatzOx"=widehatz"Ox,widehatxOz=widehatx"Oz");

(widehatyOx"=widehaty"Ox,widehatzOy"=widehatz"Oy);

(widehatxOx"=widehatyOy"=widehatzOz"(=180^circ)).

Bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ nhì góc gồm chung đỉnh và bao gồm cùng số đo là (70^circ), mà lại không thay đổi hình.

Hướng dẫn giải:

Có thể vẽ như sau:

Vẽ con đường thẳng xx". Bên trên x"x rước điểm O.

Vẽ góc (widehatxOy=70^circ) và (widehatx"Oy"=70^circ) (hình a).

Hoặc vẽ góc (widehatxOy=70^circ).

Từ O vẽ tia Ox" bất cứ (không đề nghị là tia đối của Ox, Oy).

Vẽ góc (widehatx"Oy"=70^circ) (hình b).

.

Bài 9 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x"Ay" đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên nhì góc vuông không đối đỉnh.

Hướng dẫn giải:

Hai góc vuông ko đối đỉnh là:

(widehatxOy) và (widehatx"Oy);

(widehatxOy) và (widehatxOy");

(widehatxOy") và (widehatx"Oy");

(widehatx"Oy) và (widehatx"Oy".)

Bài 10 trang 83 sgk toán 7 - tập 1

Hãy vẽ một con đường thẳng red color cắt một con đường thẳng blue color trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng).

Xem thêm: Giải Sinh 9 Bài Tập Sinh 9 Bài 9, Sinh Học 9 Bài 9

Phải gấp tờ giấy ra sao để minh chứng hai góc đối đỉnh thì bởi nhau?

Hướng dẫn giải:

Phải gấp tờ giấy làm sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh lá cây để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.