Pao (pound) kí hiệu "lb" còn gọi là cân Anh, là đơn vị đo khối lượng của Anh, \(1\, lb≈ 0,45 \,kg.\) Hỏi \(1\, kg\) gần bằng bao nhiêu pao (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?
Bạn đang xem: Bài 80 trang 38 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Quy tắc làm tròn số:

+ Trường hợp 1 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn \(5\) thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)

+ Trường hợp 2 : Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng \(5\) thì ta cộng thêm \(1\) vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số \(0.\)


Lời giải chi tiết

Ta có:

\(1\,kg ≈ 1:0,45\,\, (lb) ≈ 2,(2)\, lb\)

Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là \(2,(2) ≈ 2,22\) (vì chữ số đầu tiên bị bỏ đi là \(2

*
Bình luận
*
Chia sẻ


Xem thêm: Bài Kiểm Tra Vật Lý 10 Có Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải, Please Wait

Bài tiếp theo
*