(a) ,, 5 . dfrac-310;) (b) ,, dfrac27 + dfrac57 . dfrac1425;)

(c) ,, dfrac13 - dfrac54 . dfrac415;) (d) ,, left( dfrac34 + dfrac-72 ight). left( dfrac211 + dfrac1222 ight).)
Bạn đang xem: Bài 80 trang 40 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Thực hiệntheo sản phẩm công nghệ tự thực hiện các phép tính đang học.

Bài giải:

(a) ,, 5 . dfrac-310 = dfrac5 . (-3)10 = dfrac-32)

(b) ,, dfrac27 + dfrac57 . dfrac1425 = dfrac27 + dfrac25 = dfrac2 . 5 + 2 . 77 . 5 = dfrac2435)

(c) ,, dfrac13 - dfrac54 . dfrac415 = dfrac13 - dfrac13 = 0)

(d) ,, left( dfrac34 + dfrac-72 ight). left( dfrac211 + dfrac1222 ight) \ = left( dfrac34 + dfrac-144 ight) . left( dfrac422 + dfrac1222 ight) \ = dfrac-114 . dfrac1622 \ = -2)

 


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 11: đặc điểm cơ bản của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40 khác • Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhị câu sau đây,... • Giải bài xích 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số thích hợp hợp... • Giải bài xích 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ngừng bảng nhân sau... • Giải bài xích 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm biểu... • Giải bài xích 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý giá biểu... • Giải bài bác 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 căn cứ vào tính chất... • Giải bài bác 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Tra cứu tên một nhà... • Giải bài bác 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài bác 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích và chu vi... • Giải bài xích 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán vui. Một bé ong và... • Giải bài xích 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học
bài xích trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 11: đặc thù cơ bản của phép nhân phân số - luyện tập trang 40
• Giải bài bác 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Vân Vân Trong Tiếng Anh Là Gì Tiết Lộ Tên Vân Trong Tiếng Anh Là Gì

Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số