- Phân tích các đa thức sống vế trái thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức, để nhân tử chung.

Bạn đang xem: Bài 81 trang 33 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng:

(A.B = 0 Rightarrow left< egingatheredA = 0 hfill \B = 0 hfill \ endgathered ight.)

Lời giải chi tiết:

(eqalign& 2 over 3xleft( x^2 - 4 ight) = 0 cr & 2 over 3xleft( x^2 - 2^2 ight) = 0 cr & 2 over 3xleft( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0 cr )

(Rightarrow dfrac23x = 0) hoặc (x-2=0) hoặc (x+2=0)

+) với (dfrac23x = 0Rightarrow x=0)

+) với (x-2=0 Rightarrow x=2)

+) cùng với (x+2=0 Rightarrow x=-2)

Vậy (x = 0,;x = - 2,;x = 2)


LG b.

(left( x + 2 ight)^2 - left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0) ;

Phương pháp giải:

- Phân tích các đa thức ở vế trái thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung.

- Áp dụng:

(A.B = 0 Rightarrow left< egingatheredA = 0 hfill \B = 0 hfill \ endgathered ight.)

Lời giải chi tiết:

(left( x + 2 ight)^2 - left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0)

( left( x + 2 ight)left< left( x + 2 ight) - left( x - 2 ight) ight> = 0)

( left( x + 2 ight)left( x + 2 - x + 2 ight) = 0)

(left( x + 2 ight).4 = 0)

( Rightarrow x + 2 = 0)

( x = - 2)

Vậy (x=-2) 


LG c.

(x + 2sqrt 2 x^2 + 2x^3 = 0) .

Phương pháp giải:

- Phân tích những đa thức ở vế trái thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức, để nhân tử chung.

Xem thêm: Top 10 Bài Tập Môn Logic Học Đại Cương Có Lời Giải, Bài Tập Logic Học Đại Cương Và Đáp Án Pdf

- Áp dụng:

(A.B = 0 Rightarrow left< egingatheredA = 0 hfill \B = 0 hfill \ endgathered ight.)

Lời giải chi tiết:

(x + 2sqrt 2 x^2 + 2x^3 = 0)

(xleft( 1 + 2sqrt 2 x + 2x^2 ight) = 0)

(xleft< 1^2 + 2.1.sqrt 2 x + left( sqrt 2 x ight)^2 ight> = 0)

( xleft( 1 + sqrt 2 x ight)^2 = 0)

( Rightarrow x = 0 ) hoặc (left( 1 + sqrt 2 x ight)^2 = 0)

( Rightarrow x = 0 ) hoặc (1 + sqrt 2 x = 0 )

Với (1 + sqrt 2 x = 0 Rightarrow sqrt 2 x =-1 )( Rightarrow x = dfrac - 1sqrt 2 )

Vậy (x = 0,; x = dfrac - 1sqrt 2 )

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 bên trên 165 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.