Giải bài xích tập trang 33 Ôn tập chương I - Phép nhân với phép chia những đa thức sgk toán 8 tập 1. Câu 80: có tác dụng tính chia:...

Bạn đang xem: Bài 83 trang 33 sgk toán 8 tập 1


Bài 80 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Làm tính chia:

a) (left( 6x^3 - 7x^2 - x + 2 ight):left( 2x + 1 ight))

b) (left( x^4 - x^3 + x^2 + 3x ight):left( x^2 - 2x + 3 ight)) ;

c) (left( x^2 - y^2 + 6x + 9 ight):left( x + y + 3 ight)) .

Hướng dẫn làm cho bài:

 

b) 

 

c) (left( x^2 - y^2 + 6x + 9 ight):left( x + y + 3 ight))

=(left( x^2 + 6x + 9 - y^2 ight)left( x + y + 3 ight))

=(left< left( x^2 + 2x.3 + 3^2 ight) - y^2 ight>:left( x + y + 3 ight))

=(left< left( x + 3 ight)^2 - y^2 ight>:left( x + y + 3 ight))

=(left( x + 3 - y ight)left( x + 3 + y ight):left( x + y + 3 ight))

= (x + 3 - y)

= (x - y + 3)

 

Bài 81 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Tìm (x), biết:

a) (2 over 3xleft( x^2 - 4 ight) = 0) ;

b) (left( x + 2 ight)^2 - left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0) ;

c) (x + 2sqrt 2 x^2 + 2x^3 = 0) .

Giải

a) (2 over 3xleft( x^2 - 4 ight) = 0)

(2 over 3xleft( x^2 - 2^2 ight) = 0)

(2 over 3xleft( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0)

Hoặc (x = 0)

Hoặc (x – 2 = 0 Rightarrow x = 2)

Hoặc (x + 2 = 0 Rightarrow x = -2)

Vậy (x = 0,x = - 2,x = 2)

b) (left( x + 2 ight)^2 - left( x - 2 ight)left( x + 2 ight) = 0)

(left( x + 2 ight)left< left( x + 2 ight) - left( x - 2 ight) ight> = 0)

(left( x + 2 ight)left( x + 2 - x + 2 ight) = 0)

(left( x + 2 ight).4 = 0)

(x + 2 = 0)

(x = - 2)

Vậy (x=-2) 

c) (x + 2sqrt 2 x^2 + 2x^3 = 0)

(xleft( 1 + 2sqrt 2 x + 2x^2 ight) = 0)

(x(1^2 + 2sqrt 2 x .1+ left( sqrt 2 x ight)^2) = 0)

(xleft( 1 + sqrt 2 x ight)^2 = 0)

Hoặc (x = 0)

Hoặc (left( 1 + sqrt 2 x ight)^2 = 0 Rightarrow 1 + sqrt 2 x = 0Rightarrow x = - 1 over sqrt 2 )

Vậy (x = 0,x = - 1 over sqrt 2 )

 

Bài 82 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh:

a) (x^2 - 2xy + y^2 + 1 > 0) với mọi số thực (x) với (y);

b) (x - x^2 - 1 0) với đa số số thực (x) và (y)

Ta có (x^2 - 2xy + y^2 + 1 = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) + 1)

=(left( x - y ight)^2 + 1 > 0) bởi (left( x - y ight)^2 ge 0) với mọi (x, y).

Xem thêm: 999 Hình Ảnh Đẹp Về Thiên Nhiên, Ảnh Phong Cảnh Đẹp 3D Chất Lượng 4K

b) (x - x^2 - 1

Bài 83 trang 33 sgk toán 8 tập 1

Tìm (n inmathbb Z) nhằm (2n^2 - n + 2) phân tách hết cho (2n +1).

Giải

Ta có: (2n^2 - n + 2 over 2n + 1 = 2n^2 + n - 2n - 1 + 3 over 2n + 1)

=(nleft( 2n + 1 ight) - left( 2n + 1 ight) + 3 over 2n + 1 = left( 2n + 1 ight)left( n - 1 ight) + 3 over 2n + 1 = n - 1 + 3 over 2n + 1)

Để (2n^2 - n + 2) phân chia hết cho (2n + 1) (với (n inmathbb Z)) thì (2n + 1) đề nghị là mong của (3). Do đó: