Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 108, 109, 110 VBT toán 5 bài 88 : rèn luyện chung cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Phần 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

1.

Bạn đang xem: Bài 88 luyện tập chung

 Cho số thập phân 54,172

Chữ số 7 có giá trị là : 

(eqalign& A.,,,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,B.,7 over 10 cr & C.,7 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,D.,7 over 1000 cr )

Phương pháp:

Xác xác định trí của chữ số 7 rồi xác minh giá trị của chữ số 7 trong số đã cho.  

Cách giải :

Trong số 54,172 chữ số 7 thuộc hàng phần trăm, vày đó, quý hiếm của chữ số 7 trong các thập phân 54,172 là (dfrac7100).

Chọn đáp án C.

2. Số tiền nhờ cất hộ tiết kiệm là một trong những 000 000 đồng. Một tháng sau cả tiền gửi cùng tiền lãi được 1 005 000 đồng. Hỏi số chi phí lãi bằng bao nhiêu phần trăm số chi phí gửi?

A. 105% B. 10,05%

C. 100,05% D. 0,5%

Phương pháp:

- Tính số tiền lãi = số tiền gửi cùng tiền lãi - số chi phí gửi.

- Muốn search tỉ số phần trăm của số chi phí lãi với số tiền giữ hộ ta tìm thương giữa số tiền lãi cùng số chi phí gửi, tiếp nối nhân yêu mến với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên cần tích tìm được.

Cách giải :

Số chi phí lãi nhận được sau 1 mon là :

1 005 000 - 1 000 000 = 5 000 (đồng)

Tỉ số tỷ lệ của số chi phí lãi với số tiền nhờ cất hộ là : 

5 000 : 1 000 000 = 0,005 = 0,5%

Chọn đáp án D.

3. 4200m bởi bao nhiêu ki-lô-mét ?

A. 420km B. 42km

C. 4,2 km D. 0,42km

Phương pháp:

Ta có: 1km = 1000m. 

Muốn đổi một số trong những từ đơn vị chức năng mét sang đơn vị chức năng ki-lô-mét ta chỉ cần lấy số đó phân chia cho 1000.

Cách giải :

Ta tất cả 1km = 100m tuyệt 1m = ( dfrac11000)km.

Do đó: 4200m = ( dfrac42001000)km = 4,2km.

Chọn đáp án C.


Phần 2

1. Đặt tính rồi tính : 

(356,37 + 542,81) (416,3 – 252,17)

(25,14 × 3,6) (78,24 : 1,2)

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc sẽ học về phép cộng, trừ, nhân, phân tách hai số thập phân. 

Cách giải :

*

2. Viết số thập phân phù hợp vào nơi chấm

(a);5m ;5cm = .....m ) ; (b);5m^2 ;5dm^2 = .....m^2). 

Phương pháp:

Dựa vào mỗi quan hệ giữa các đơn vị đo nhằm viết những số đo đã cho dưới dạng láo lếu số, sau đó viết bên dưới dạng số thập phân. 

Cách giải :

a) (5m ;5cm = 5dfrac5100m= 5,05m ) ;

b) (5m^2 ;5dm^2 = 5dfrac5100m^2= 5,05m^2).

3. Cho hình chữ nhật ABCD cùng hình bình hành AMCN tất cả các kích thước ghi bên trên hình vẽ. Tính diện tích s của hình bình hành AMCN bằng hai biện pháp khác nhau.

*

Phương pháp:

Cách 1 : 

- diện tích hình bình hành AMCN = diện tích hình chữ nhật ABCD + diện tích tam giác và + diện tích s tam giác BCM.

- Áp dụng công thức tính diện tích các hình :

+ diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+ diện tích s hình tam giác = độ dài đáy × chiều cao : 2.

Cách 2 : 

- Nối A với C ta được 2 tam giác ACN cùng ACM có diện tích s bằng nhau (vì tất cả độ lâu năm đáy cân nhau và độ cao bằng nhau).

- Diện tích hình bình hành AMCN = diện tích tam giác ACN + diện tích s tam giác ACM.

Cách giải :

Cách 1:

Nhìn hình vẽ ta có: AD = BC = 8cm; BM = ND = 4cm.

Nên diện tích tam giác & = diện tích s tam giác BMC.

Diện tích tam giác và là:

4 × 8 : 2 = 16 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10 × 8 = 80 (cm2)

Ta gồm : diện tích s hình bình hành AMCN = diện tích hình chữ nhật ABCD + diện tích s tam giác & + diện tích s tam giác BCM.

Diện tích hình bình hành AMCN là :

80 + 16 + 16 = 112 (cm2)

Đáp số : 112cm2.

Cách 2:

*

Nối nhì điểm AC ta được 2 tam giác tam giác ACN với ACM có diện tích s bằng nhau (vì tất cả độ nhiều năm đáy đều nhau AM = công nhân = 14cm và độ cao bằng nhau AD = BC = 8cm).

Xem thêm: Kim Ngưu Là Tháng Mấy? Giải Mã Đặc Điểm Của Cung Kim Ngưu Tháng Mấy

Diện tích tam giác ACN là:

14 × 8 : 2 = 56 (cm2)

Ta tất cả : diện tích hình bình hành AMCN = diện tích s tam giác ACN + diện tích tam giác ACM.