Luyện tập bài xích §12. Phép chia phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài bác Giải bài bác 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần số học có trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 89 trang 43 sgk toán 6 tập 2


Lý thuyết

1. Số nghịch đảo

(- 8.frac1 – 8 = ,,?)

Ta nói (frac1 – 8) là số nghịch hòn đảo của -8, -8 cũng là số nghịch đảo của (frac1 – 8) hai số -8 cùng (frac1 – 8) là hai số nghịch đảo của nhau.

Định nghĩa: Hai số hotline là nghịch đảo của nhau nếu như tích của chúng bằng 1.

2. Phép phân tách phân số

Ta tất cả quy tắc:

Muốn chia một phân số hay như là 1 số nguyên cho 1 phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

(fracab,,:,,fraccd = fracab.fraccd = fraca,,.,,db,.,,c) (a:fraccd = a.fracdc = fraca.dc,,(c e 0))

Nhận xét: muốn chia một phân số cho một số trong những nguyên (khác 0), ta giữ nguyên tử của phân số với nhân chủng loại với số nguyên.

(fracab:fraccd=fracab.fracdc), với (fraccd eq 0).

Nói riêng:


Nếu a là một số nguyên với (fraccd eq 0) thì (a:fraccd=fraca1:fraccd=fraca1.fracdc=fraca.dc).

Nếu c là một trong những nguyên không giống 0 thì (fracab:c=fracab:fracc1=fracab.frac1c=fracab.c) .

Như vậy: 

Muốn chia một số nguyên cho một phân số không giống 0, ta nhân số nguyên với nghịch hòn đảo của số chia.

(a:fraccd=fraca.dc).

Muốn phân tách một phân số cho một trong những nguyên khác 0, ta nhân mẫu mã của phân số bị chia với số nguyên và giữ nguyên tử số.

(fracab:c=fracab.c).

Lưu ý:


a) giả dụ (fracab eq 0) , (fraccd eq 0) và (fracab:fraccd=fracpq) thì nhân cả nhì vế của đẳng thức này cùng với (fraccd) ta được (left (fracab:fraccd ight ).fraccd=fracpq.fraccd.)

Nhưng vế trái

(left (fracab:fraccd ight ).fraccd=left (fracab.fracdc ight ).fraccd=fracab.left (fracdc.fraccd ight )=fracab.1=fracab).

Vậy (fracab=fracpq.fraccd).

Bây giờ phân tách cả hai vế của đẳng thức vừa tìm kiếm được cho (fracpq) ta được:

(fracab:fracpq=left (fracpq.fraccd ight ):fracpq=left (fracpq.fraccd ight ).fracqp)


(=left (fraccd.fracpq ight ).fracqp=fraccd.left (fracpq.fracqp ight )fraccd.1=fraccd.)

Vậy (fraccd=fracab:fraccd.)

b) ví như (fraccd eq 0) và (fracab.fraccd=fracpq) thì (fracab=fracpq:fraccd.)

Thật vậy ví như (fraccd eq 0) với (fracab.fraccd=fracpq) thì chia cả nhị vế của đẳng thức đến (fraccd) ta được:

(left (fracab.fraccd ight ):fraccd=left (fracab.fraccd ight ).fracdc=fracab.left (fraccd.fracdc ight )=fracab.1=fracab.)

Vậy (fracab=fracpq:fraccd).


Dưới đấy là Giải bài xích 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

hijadobravoda.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần số học tập 6 kèm bài giải cụ thể bài 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2 của bài xích §12 Phép phân chia phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài xích 89 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Thực hiện phép chia:

( – 4 over 13:2)

(24: – 6 over 11)

(9 over 34:3 over 17)


Bài giải:

Ta có:

( – 4 over 13:2 = – 4 over 13.1 over 2 = – 2 over 13)

(24: – 6 over 11 = 24.11 over – 6 = – 44)

(9 over 34:3 over 17 = 9 over 34.17 over 3 = 3 over 2)

2. Giải bài bác 90 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Tìm $x$, biết:

a) (x.3 over 7 = 2 over 3) d) (4 over 7.x – 2 over 3 = 1 over 5)

b) (x:8 over 11 = 11 over 3) e) (2 over 9 – 7 over 8.x = 1 over 3)

c) (2 over 5:x = – 1 over 4) g) (4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6)

Bài giải:

a) Từ (x.3 over 7 = 2 over 3) suy ra (x = 2 over 3:3 over 7 = 2 over 3.7 over 3 = 14 over 9)

b) Từ (x:8 over 11 = 11 over 3) suy ra (x = 11 over 3.8 over 11 = 8 over 3)

c) Từ (2 over 5:x = – 1 over 4) suy ra (x = 2 over 5: – 1 over 4 = 2 over 5.4 over – 1 = 8 over – 5 = – 8 over 5)

d) Từ (4 over 7.x – 2 over 3 = 1 over 5) suy ra (4 over 7.x = 1 over 5 + 2 over 3 = 3 + 10 over 15 = 13 over 15)

Do đó: (x = 13 over 15:4 over 7 = 13 over 15.7 over 4 = 91 over 60) .

e) Từ (2 over 9 – 7 over 8.x = 1 over 3) suy ra (2 over 9 – 1 over 3 = 7 over 8.x) giỏi (7 over 8x = 2 – 3 over 9 = – 1 over 9)

Do đó (x = – 1 over 9:7 over 8 = – 1 over 9.8 over 7 = – 8 over 63)

g) Từ (4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6) Suy ra (5 over 7:x = 1 over 6 – 4 over 5 = 5 – 24 over 30 = – 19 over 30)

Do đó: (x = 5 over 7: – 19 over 30 = 5.30 over 7.left( – 19 ight) = 150 over – 133 = – 150 over 133)

3. Giải bài xích 91 trang 44 sgk Toán 6 tập 2


Người ta đóng góp $225$ lít nước khoáng vào nhiều loại chai (3 over 4) lít. Hỏi đóng góp được tất cả bao nhiêu chai?

Bài giải:

Đóng được tất cả số chai là:

(225:3 over 4 = 225.4 over 3 = 300left( chai ight))

Đáp số: $300$ chai.

Xem thêm: Toán 9 Đồ Thị Hàm Số Y Ax2 (A ≠ 0), Giải Toán 9 Bài 2

4. Giải bài 92 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Minh đi xe đạp điện từ nhà mang đến trường với vận tốc $10 km/h$ không còn (1 over 5) giờ. Lúc về, Minh đạp xe với gia tốc $12 km/h$. Tính thời hạn Minh đi sóng ngắn từ trường về nhà.

Bài giải:

Đoạn con đường từ nhà cho trường là:

$10 . 1 over 5 = 2 (km)$

Thời gian Minh đi sóng ngắn từ trường về bên là:

$2 : 12 = 1 over 6 (giờ ) = 10 phút$

Vậy thời gian Minh đi sóng ngắn về công ty là 10 phút

5. Giải bài bác 93 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) (4 over 7:left( 2 over 5.4 over 7 ight))

b) (6 over 7 + 5 over 7:5 – 8 over 9)

Bài giải:

Ta có:

a) (4 over 7:left( 2 over 5.4 over 7 ight) = 4 over 7:8 over 35 = 4 over 7.35 over 8 = 5 over 2)

b) (6 over 5 + 5 over 7:5 – 8 over 9 = 6 over 5 + 5 over 7.1 over 5 – 8 over 9 = 6 over 7 + 1 over 7 – 8 over 9 = 1 – 8 over 9 = 1 over 9)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với Giải bài xích 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2!