+) Sử dụng tư tưởng giá trị hoàn hảo của số (a): nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Trường hợp ( a& sqrt x^2 = 7 cr & Leftrightarrow left| x ight| = 7 cr & Leftrightarrow x = pm 7 cr} )

Vậy (x= pm 7).

Bạn đang xem: Bài 9 trang 10 sgk toán 9 tập 1


LG b

(sqrt x^2 = left| - 8 ight| )

Phương pháp giải:

+) áp dụng hằng đẳng thức ( sqrtA^2=left| A ight| ).

+) Sử dụng tư tưởng giá trị tuyệt đối của số (a): nếu như (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu như ( a& sqrt x^2 = left| - 8 ight| cr & Leftrightarrow left| x ight| = 8 cr & Leftrightarrow x = pm 8 cr} )

Vậy (x= pm 8 ). 


LG c

(sqrt 4 mx^2 = 6)

Phương pháp giải:

+) thực hiện hằng đẳng thức ( sqrtA^2=left| A ight| ).

+) Sử dụng khái niệm giá trị tuyệt vời nhất của số (a): trường hợp (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Ví như ( a& sqrt 4x^2 = 6 cr & Leftrightarrow sqrt left( 2x ight)^2 = 6 cr & Leftrightarrow left| 2x ight| = 6 cr & Leftrightarrow 2x = pm 6 cr & Leftrightarrow x = pm 3 cr} )

Vậy (x= pm 3 ). 


LG d

(sqrt 9 mx^2 = left| - 12 ight|) 

Phương pháp giải:

+) áp dụng hằng đẳng thức ( sqrtA^2=left| A ight| ).

+) Sử dụng có mang giá trị hoàn hảo của số (a): nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu ( a& sqrt 9x^2 = left| - 12 ight| cr & Leftrightarrow sqrt left( 3x ight)^2 = 12 cr & Leftrightarrow left| 3x ight| = 12 cr & Leftrightarrow 3x = pm 12 cr & Leftrightarrow x = pm 4 cr} ).

Xem thêm: Top 18 Đơn Vị Của Dung Kháng Của Tụ Điện, Đơn Vị Của Dung Kháng Là

Vậy (x= pm 4 ). 

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 152 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.