Thay (x = 1) và (y = dfrac12) vào biểu thức đã đến rồi tiến hành các phép tính để tìm giá trị của biểu thức.
Bạn đang xem: Bài 9 trang 29 sgk toán 7 tập 2

Lời giải đưa ra tiết

Thay (x = 1) và (y = dfrac12) vào biểu thức (x^2y^3 + xy,) ta có:

(1^2.left( dfrac12 ight)^3 + 1.dfrac12 = 1.dfrac18 + dfrac12)(, = dfrac18 + dfrac12 = dfrac18 + dfrac48 = dfrac58)

Vậy quý giá của biểu thức (x^2y^3 + xy) tại (x = 1) và (y = dfrac12) là (dfrac58).

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Trang 159 Hóa 11, Bài 2 Trang 159 Hóa 11

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.