Bước 1: xác minh 2 điểm thuộc đồ vật thị và các điểm đối xứng của chúng qua (Oy).

Bước 2: Vẽ parabol đi qua gốc (O(0;0)) và các điểm trên.

Bạn đang xem: Bài 9 trang 38 sgk toán 9 tập 2

+) giải pháp vẽ thứ thị hàm số (y=ax+b):

Cho (x=0 Rightarrow y=b). Đồ thị hàm số trải qua điểm (A(0; b)).

Cho (y=0 Rightarrow x =dfrac-ba). Đồ thị hàm số trải qua điểm (Bleft(dfrac-ba; 0 ight))

Đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm (A) cùng (B).

b) tra cứu tọa độ giao điểm của hai trang bị thị hàm số (y=ax+b) và (y=a"x^2). Ta xét phương trình hoành độ giao điểm: (ax+b=a"x^2). Giải phương trình này kiếm được hoành độ giao điểm. Vậy giá trị đó vào phương pháp hàm số tìm được tung độ giao điểm.


Lời giải bỏ ra tiết

a) *Vẽ thiết bị thị: (y = dfrac1 3x^2).

Bảng giá bán trị:

(x)

(-6)

(-3)

(0)

(3)

(6)

(y=dfrac13x^2)

(12)

(3)

(0)

(3)

(12)

Vẽ parabol đi qua gốc tọa độ và những điểm gồm tọa độ (left( - 6;12 ight),left( - 3;3 ight),left( 3;3 ight),left( 6;12 ight)) ta được thiết bị thị hàm số (y = dfrac1 3x^2).

*Vẽ đồ vật thị: (y = -x + 6)

- đến (x = 0 Rightarrow y = 0+6=6). Đồ thị đi qua (B(0; 6)).

- đến (y = 0 Rightarrow 0= -x+6 Rightarrow x=6). Đồ thị hàm số đi qua (A(6; 0)).

Đồ thị hàm số (y=-x+6) là con đường thẳng đi qua hai điểm (A,B).

Vẽ vật dụng thị: xem hình bên dưới.

 

*

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm:

(dfrac13x^2=-x+6)

(Leftrightarrow dfrac13x^2 +x -6=0)

(Leftrightarrow x^2+3x-18=0)

(eginarraylLeftrightarrowx^2 - 3x + 6x - 18 = 0\ Leftrightarrow xleft( x - 3 ight) + 6left( x - 3 ight) = 0\ Leftrightarrow left( x + 6 ight)left( x - 3 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarraylx + 6 = 0\x - 3 = 0endarray ight.endarray)

( Leftrightarrow left< matrix x = -6 hfill cr x = 3 hfill cr ight.)

Với (x=3 Rightarrow y=-3+6=3). Đồ thị hàm số đi qua điểm (N(3;3)).

Với (x=-6 Rightarrow y=-(-6)+6=12). Đồ thị hàm số đi qua điểm (M(-6;12)).

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Có Đáp Án, Bài Tập Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Có Đáp Án

Vậy giao điểm của hai đồ vật thị là (N(3;3)) và (M(-6;12)).


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 9 trang 39 SGK Toán 9 tập 2 hijadobravoda.com"