Để tập bơi nâng dần khoảng chừng cách, mỗi ngày bạn Nam khởi đầu từ M, ngày đầu tiên bạn tập bơi đến A, ngày thứ cặp đôi bơi mang lại B, ngày thứ bố bạn bơi lội đến C, ...(hình 12).Hỏi rằng bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đưa ra hay ko (ngày hôm sau tất cả bơi xa hơn ngày ngày hôm trước hay không)? do sao?

-->