Các mặt đường cao hạ trường đoản cú A và B của tam giác ABC cắt nhau trên H (góc C khác (90^o)) và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại D cùng E. Chứng tỏ rằng:

a)(CD = CE) ;

b)(ΔBHD) cân nặng ;

c) (CD = CH).

Bạn đang xem: Bài 95 sgk toán 9 tập 2 trang 105


Hướng dẫn:

a) hội chứng minh(widehatHBC=widehatHAC)

b) chứng tỏ BC là phân giác của góc HBD từ kia suy ra HBD cân.

 

*

a)

Ta có:

(widehatHBC=widehatHAC)(cùng phụ với(widehatACB))

Suy ra( oversetfrownCD=oversetfrownECRightarrow CD=EC )

b)

Ta có:

(eginalign và widehatEBC=dfrac12 extsđoversetfrownEC \ và widehatDBC=dfrac12 extsđoversetfrownDC \ endalign )

Mà(oversetfrownEC=oversetfrownDC) (chứng minh câu a)

Suy ra(widehatEBC=widehatDBC ) tốt BC là phân giác của góc B.

Mà BD bên cạnh đó là con đường cao của tam giác BHD

Vậy BHD là tam giác cân tại B

c)

Ta có:

BC là con đường cao của tam giác cân BHD đề xuất BC bên cạnh đó là trung trựcHD.

Xem thêm: New Stock Return Là Gì Lý Giải Stock Market Return Là Gì, Stock Market Return Là Gì

Suy ra (CH=CD).

 


Tham khảo giải mã các bài xích tập Ôn tập chương 3 khác • Giải bài bác 88 trang 103 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hãy nêu tên mỗi góc... • Giải bài bác 89 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 vào hình 67, cung AmB có... • Giải bài 90 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ hình vuông vắn cạnh... • Giải bài 91 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 vào hình 68, đường... • Giải bài xích 92 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hãy tính diện tích... • Giải bài 93 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Có cha bánh xe cộ răng cưa A,... • Giải bài 94 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hãy xem biểu vật dụng hình... • Giải bài 95 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2 các đường cao hạ từ... • Giải bài bác 96 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho tam giác ABC nội... • Giải bài bác 97 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho tam giác ABC vuông ở... • Giải bài xích 98 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2 cho đường tròn (O) và... • Giải bài 99 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Dựng (ΔABC), biết (BC...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học 9
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Ôn tập chương 3
• Giải bài bác 88 trang 103 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 89 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 90 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 91 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 92 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 93 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 94 trang 104 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 95 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 96 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 97 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 98 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 99 trang 105 – SGK Toán lớp 9 tập 2
Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số hàng đầu Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong