Cách 1: quy đồng 2 chủng loại số kế tiếp ta so sánh hai phân số cùng mẫu mã (so sánh tử với nhau).

Cách 2: Ta nhận biết rằng ở chỗ này cả nhị phân số đều to hơn 1 buộc phải chuyển phân số đã cho về dạng hỗn số ta đối chiếu 2 láo số cùng với nhau.
Bạn đang xem: Bài 96 trang 46 sgk toán 6 tập 2

Ta có

(eginarrayldfrac227 = dfrac21 + 17 = 3dfrac17;\dfrac3411 = dfrac33 + 111 = 3dfrac111endarray)

Nhận thấy nhị hỗn số tất cả cùng phần nguyên và (dfrac17>dfrac111)

( bởi vì (dfrac17 = dfrac1177 > dfrac111 = dfrac777) )

nên (3dfrac17>3dfrac111) hay (dfrac227>dfrac3411)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Trước Khi Qua Đời, " Hoàng Tử Gió Nợ Bao Nhiêu, Thực Hư Thông Tin Hoàng Tử Gió Tự Tử Do Nợ 30 Tỷ

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.