Giải SBT Toán 9 trang 21, 22, 23 Tập 1: Ôn tập chương 1, cung ứng các em học sinh củng cố kỹ năng và gọi rõ cách thức giải những dạng bài xích tập vào sách bài tập.

Bạn đang xem: Bài 98 trang 22 sbt toán 9 tập 1


Giải bài xích tập Sách bài tập Toán 9: Ôn tập chương 1 được shop chúng tôi sưu tầm với đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong lịch trình sách bài bác tập Toán 9. Là tài liệu xem thêm hữu ích giành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án bao gồm xác, sẵn sàng tốt cho vấn đề tiếp thu, đào tạo và giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả.

Giải bài bác tập SBT Toán lớp 9: Ôn tập chương 1

Bài 96 trang 21 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Nếu x vừa lòng điều kiện  thì x nhận quý hiếm là:

A. 0 B. 6 C. 9 D. 36

Lời giải:

Ta có:  ⇔ 3 + √x = 9 ⇔√ x = 6 ⇔ x = 36

Vậy chọn câu trả lời D.

Bài 97 trang 21 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Biểu thức  có quý giá là:

A. 3 B. 6 C. 5 D. -5

Lời giải:

Chọn lời giải A.

Bài 98 trang 22 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh những đẳng thức:

Lời giải:

Bài 99 trang 22 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Cho A = . Chứng minh |A| = 0,5 với x ≠ 0,5.

Lời giải:

Bài 100 trang 22 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn những biểu thức:

Lời giải:

Bài 101 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

a. Triệu chứng minh: x - 

b. Tra cứu điều kiện xác định và rút gọn biểu thức:

Lời giải:

Bài 102 trang 22 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm điều kiện khẳng định của những biểu thức sau:

Lời giải:

Bài 103 trang 22 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh:  với x > 0. Từ đó, cho thấy biểu thức  có giá bán trị lớn số 1 là bao nhiêu? quý giá đó giành được khi x bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Bài 104 trang 23 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm số x nguyên nhằm biểu thức  nhận quý giá nguyên

Lời giải:

Ta có:  =  = 1 + 

Để 1 +  nhận cực hiếm nguyên thì  phải có mức giá trị nguyên. Bởi x nguyên bắt buộc √x là số nguyên hoặc số vô tỉ.

* nếu √x là số vô tỉ thì √x - 3 là số vô tỉ nên  không có mức giá trị nguyên. Trường hòa hợp này không tồn tại giá trị làm sao của √x để biểu thức nhận cực hiếm nguyên.

* nếu √x là số nguyên thì √x - 3 là số nguyên. Vậy để  nguyên thì √x - 3 phải là cầu của 4.

Xem thêm: Soạn Văn 6 Bài Tổng Kết Phần Tập Làm Văn, Soạn Bài Tổng Kết Phần Tập Làm Văn

Đồng thời x ≥ 0 suy ra: √x ≥ 0

Ta có: W(4) = -4; -2; -1; 1; 2; 4

Suy ra: x - 3 = -4 ⇒ x = -1 (loại)

√x - 3 = -2 ⇒ √x = 1 ⇒ x = 1

√x - 3 = -1 ⇒ √x = 2 ⇒ x = 4

√x - 3 = 1 ⇒ √x = 4 ⇒ x = 16

√x - 3 = 2 ⇒ √x = 5 ⇒ x = 25

√x - 3 = 4 ⇒ √x = 7 ⇒ x = 49

Vậy với x ∈ 1; 4; 16; 25; 49 thì biểu thức  nhận cực hiếm nguyên.

Bài 105 trang 23 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh những đẳng thức (với a, b không âm và a ≠ b)