Trang chủLớp 7Môn ToánToán họcPHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 1Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

Giải bài bác 99 trang 49 SGK Toán 7 tập 1. Tính giá bán trị của những biểu thức sau:
Bạn đang xem: Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Tag: Bài 99 Trang 49 Sgk Toán 7 Tập 1

Đề bài

Tính giá chỉ trị của các biểu thức sau:

(eqalign và P = left( - 0,5 - 3 over 5 ight):left( - 3 ight) + 1 over 3 - left( - 1 over 6 ight):left( - 2 ight) cr và Q = left( 2 over 25 - 1,008 ight):4 over 7:left< left( 31 over 4 - 65 over 9 ight).22 over 17 ight> cr )


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng luật lệ cộng, trừ, nhân, phân chia số hữu tỉ; sản phẩm công nghệ tự triển khai các phép tính trong ngoặc trước xung quanh ngoặc sau, nhân phân chia trước cộng trừ sau.


Lời giải chi tiết

(eqalign & P = left( - 0,5 - 3 over 5 ight):left( - 3 ight) + 1 over 3 - left( - 1 over 6 ight):left( - 2 ight) cr & = left( - 1 over 2 - 3 over 5 ight):left( - 3 ight) + 1 over 3 - left( - 1 over 6 ight).left( - 1 over 2 ight) cr và = - 5 - 6 over 10:left( - 3 ight) + 1 over 3 - 1 over 12 cr và = - 11 over 10:left( - 3 ight) + left( 4 over 12 - 1 over 12 ight) cr & = - 11 over 10.left( - 1 over 3 ight) + 3 over 12 cr và = 11 over 30 + 1 over 4 = 22 over 60 + 15 over 60 = 37 over 60 cr và Q = left( 2 over 25 - 1,008 ight):4 over 7:left< left( 31 over 4 - 65 over 9 ight).22 over 17 ight> cr & = left( 2 over 25 - 1008 over 1000 ight):4 over 7:left< left( 13 over 4 - 59 over 9 ight).36 over 17 ight> cr và = left( 10 over 125 - 126 over 125 ight):4 over 7:left< left( 117 over 36 - 236 over 36 ight).36 over 17 ight> cr & = left( - 116 over 125 ight).7 over 4:left( - 119 over 36.36 over 17 ight) cr và = - 29.7 over 125.1:left( - 7 ight) = - 29.7 over 125. - 1 over 7 = 29 over 125 cr )
Xem thêm: Đơn Xin Xác Nhận Của Ubnd Xã Mới Năm 2022, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Của Địa Phương Cư Trú 2022

Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + timdapan.com"Ví dụ: "Bài 99 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 timdapan.com"