Bạn em đã pha loãng axit bằng phương pháp rót trường đoản cú từ đôi mươi g dung dịch H2SO4 50% vào nước và tiếp đến thu được 50 g hỗn hợp H2SO4

a) Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp H2SO4 sau lúc pha loãng

b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau lúc pha loãng, biết dung nhờn này có cân nặng riêng là 1,1 g/cm3.
Bạn đang xem: Bài luyện tập 8 hóa 8 trang 151

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Tính khối lượng chất rã của axit sunfuric có trong 20 g hỗn hợp H2SO4 50% 

(m_H_2SO_4 = dfrac20.50\% 100\% = ,?,(g))

a) khối lượng chất chảy không cụ đổi

=> (C\% = dfracm_H_2SO_4mdd.100\% )

b)

Tính số mol của H2SO4 là: n = mH2SO4 : MH2SO4 = ?

Thể tích của H2SO4 là: V = mdd: d

Nồng độ mol (C_M = n:V)


a) Khối lượng H2SO4 là: (m_H_2SO_4 = dfrac20.50\% 100\% = ,10,(g))

Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 sau lúc pha loãng là:

C% = (dfrac1050) . 100% = 20%

b)

Số mol của H2SO4 là: n = mH2SO4 : MH2SO4 = (dfrac102 + 32 + 16.4) = 0,102 (mol)

Thể tích của H2SO4 là: V = (dfracmD) = (dfrac501,1) = 45,45 (ml) = 0,04545 (lít)

Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng:

CM = (dfrac0,1020,04545) = 2,24 (mol/lít)

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 57 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 57 Tự Kiểm Tra #Mshanh

Cảm ơn bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.