Giải bài tập trang 6 bài bác 1 tính chất hóa học của oxit. Khái quát về việc phân loại oxit Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 9. Câu 1: bao gồm oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào tất cả thể tính năng được với...

Bạn đang xem: Bài tập 1 hóa 9 trang 6


Bài 1 trang 6 sgk hóa học 9

Có đông đảo oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào bao gồm thể tác dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài giài:

a) các oxit tác dụng với nước là CaO với SO3

CaO + H2O → Ca(OH)2

SO3 + H2O → H2SO4

b) hồ hết oxit tác dụng với axit clohiđric là CaO với Fe2O3:

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

c) những oxit chức năng với natri hiđroxit là SO3

SO3 + NaOH → NaHSO4

SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

Bài 2 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có phần lớn chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Hãy cho thấy những cặp chất tất cả thể chức năng với nhau.

Bài giải:

Những cặp chất tác dụng được với nhau là: H2O với CO2; H2O và K2O; CO2 và K2O; CO2 với KOH.

H2O + CO2 → H2CO3

H2O + K2O → 2KOH

CO2 + K2O → K2CO3

CO2 + KOH → KHCO3

CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

 

Bài 3 trang 6 sgk hóa học 9

Từ mọi chất: can xi oxit, lưu hoàng ddioxit, cacbon ddioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em nên chọn lựa chất thích hợp điền vào các sơ vật phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + ... → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước

c) Nước + ... → Axit sunfurơ

d) Nước + ... → canxi hiđroxit

e) can xi oxit + ... → canxi cacbonat

Dùng những công thức hóa học để viết toàn bộ những phương trình hóa học của các sơ đồ vật phản ứng trên.

Bài giải:

a) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

b) 2NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

c) H2O + SO2 → H2SO3

d) H2O + CaO → Ca(OH)2

e) CaO + CO2 → CaCO3

Bài 4 trang 6 sgk chất hóa học 9

Cho gần như oxit sau:

CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy lựa chọn những hóa học đã cho tính năng được với

a) Nước, tạo thành thành hỗn hợp axit

b) Nước, chế tác thành hỗn hợp bazơ

c) hỗn hợp axit, tạo nên thành muối và nước.

d) hỗn hợp bazơ, tạo nên thành muối cùng nước.

Viết các phương trình hóa học.

Bài giải:

a) phần lớn chất chức năng với nước tạo ra thành hỗn hợp axit là CO2 với SO2:

CO2 + H2O → H2CO3

SO2  + H2O → H2SO3

b) những chất tác dụng với nước tạo nên thành hỗn hợp bazơ là Na2O với CaO:

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c) đầy đủ chất chức năng với hỗn hợp axit chế tác thành muối với nước là: Na2O, CaO, CuO:

Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

d) các chất công dụng với dung dịch bazơ tạo thành thành muối và nước là CO2 với SO2:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

SO2  + Ca(OH)2 → H2O + CaSO3

Bài 5 trang 6 sgk chất hóa học 9

Có các thành phần hỗn hợp khí CO2 và O2 làm núm nào hoàn toàn có thể thu được khí O2 từ tất cả hổn hợp trên ? trình diễn cách làm cho và viết phương trình hóa học.

Bài giải:

Dẫn hỗn hợp khí đi sang một dung dịch kiềm (lấy dư) như Ca(OH)2 hoặc NaOH,... Khí CO2 bị dung nạp hết do gồm phản ứng với kiềm:

CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

 Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Bài 6 trang 6 sgk hóa học 9

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit chức năng với 100 gam hỗn hợp axit sunfuric gồm nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ xác suất của những chất gồm dung dịch sau thời điểm phản ứng kết thúc.

Xem thêm: B88agent - Địa chỉ cá cược bóng đá uy tín hàng đầu ở nước ta

Bài giải:

Tính số mol: nCuO = (frac1,680) = 0,02 mol ; (n_H_2SO_4) = (frac2098) ≈ 0,2 mol

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

lúc ban đầu: 0,02 0,2 0 0 mol

lúc bội nghịch ứng: 0,02 → 0,02 0,02

Sau bội nghịch ứng: 0 0,18 0,02

b) dung dịch sau bội nghịch ứng gồm hai chất tan là H2SO4 và CuSO4 còn dư.

Khối lượng dung dịch = m CuO + m dd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 g

(m_CuSO_4) = 0,02 x 160 = 3,2 g => C%, CuSO4 = (frac3,2 101,6) . 100% ≈ 3,15%

(m_H_2SO_4) = đôi mươi - (0,02 x 98) = 18,04 => C%, H2SO4 = (frac18,04101,6) . 100% ≈ 17,76%