Chương I: Hàm con số Giác với Phương Trình Lượng Giác – Đại Số và Giải Tích Lớp 11

Giải bài bác Tập SGK: bài xích 1 Hàm con số Giác

Bài Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số và Giải Tích Lớp 11

Hãy khẳng định các quý giá của x trên đoạn ()(<-π; frac3π2>) để hàm số y = tanx

a) dìm giá trị bởi 0

b) nhận giá trị bởi 1

c) Nhận cực hiếm dương

d) Nhận quý hiếm âm.

Lời Giải bài xích Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số & Giải Tích 11

Câu a: y = tung x nhấn giá trị bằng 0

=> tanx = 0

Vì (x ∈ <-π; frac3π2>) yêu cầu ta có:

x = -π => tan(-π) = 0 (thỏa)

(x = ± fracπ2 => tan(±fracπ2) ko xác định

x = 0 => tan(0) = 0 (thỏa)

x = π => tan(π) = 0 (thỏa)

(x = frac3π2 => tan)frac3π2) không xác định

Vây x nhận các giá trị -π; 0; π

Câu b: y = tanx nhân giá trị bằng 1

=> (tanx = 1 => x = fracπ4 + kπ) (k∈ℤ)

=> (tanx = 1 => x = fracπ4 + kπ) (k∈ℤ)

Vì (x ∈ <-π; frac3π2>)

Chọn (k = 0 => x = fracπ4) (thỏa)

(k = 1 => x = frac5π4) (thỏa)

(k = -1 => x = -frac3π4) (thỏa)

(k = 2 => x = frac9π4∉ <-π; frac3π4>)

(k = -2 => x = -frac7π4 ∉ <-π; frac3π4>)

Vậy x nhận quý hiếm (-frac3π4;fracπ4;frac5π4)

Câu c: Hàm số y = tanx tuần trả với chu kỳ π

TXĐL D = (R fracπ2 + kπ, k∈ℤ)

Đồ thị hàm số y – tanx

*

Dựa vào độ thị ta thấy trên đoạn (<-π; frac-3π2>), hàm số y = tanx

nhận quý hiếm dương các khoảng (<-π;-fracπ2>, (0;fracπ2), (π;frac3π2))

Câu d: Từ vật dụng thị trên, hàm số y = tanx nhận quý hiếm âm trên các khoảng

((-fracπ2;0) với (fracπ2;π))

Hướng dẫn giải chi tiết bài tập 1 trang 17 sgk đại số & giải tích 11 bài 1 hàm con số giác chương 1. Bài xích yêu ước tì giá trị x bên trên đoạn. Nếu các bạn có cách giải không giống vui lòng phản hồi dưới trên đây nhé.


Các nhiều người đang xem bài xích Tập 1 Trang 17 SGK Đại Số & Giải Tích Lớp 11 thuộc bài 1: Hàm con số Giác tại Đại Số và Giải Tích Lớp 11 môn Toán học tập Lớp 11 của hijadobravoda.com. Hãy dìm Đăng ký Nhận Tin Của trang web Để update Những tin tức Về học Tập tiên tiến nhất Nhé.