Giải bài xích tập trang 62 bài bác 11 phương thức giải một số bài toán về toàn mạch Sách giáo khoa (SGK) vật dụng lí 11. Câu 1: Tính năng lượng điện trở mạch tương tự RN của mạch ngoài...

Bạn đang xem: Bài tập 1 trang 62 vật lý 11


Bài 1 trang 62 - Sách giáo khoa trang bị lý 11

Cho mạch điện như hình 11.3. Trong các số ấy nguồn điện có ξ = 6V và gồm điện trở trong không đáng kể. Những điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω

*

a) Tính năng lượng điện trở mạch tương tự RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Giải:

a) Điện trở tương đương của mạch ko kể là RN= 5 Ω.

b) Cường độ loại điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài khớp ứng là:

I1 = I2 = 0,2A; I3 = 0,8A

Bài 2 trang 62 - Sách giáo khoa thiết bị lý 11

Cho mạch điện có sơ thiết bị như hinh 11.4, tron đó các acquy tất cả suất điện đụng ξ1 = 12V; ξ2 = 6V cùng có các điện trở trong là không xứng đáng kể.

*

Các năng lượng điện trở R1 = 4 Ω R2 = 8 Ω

a) Tính cường độ chiếc điện chạy vào mạch.

b) Tính hiệu suất tiêu thụ điện của mỗi năng lượng điện trở.

c) Tính hiệu suất của mỗi acquy và tích điện mà mỗi acquy cung cấp trong 5 phút.

Giải:

a) Tính cường độ mẫu điện trong mạch:

- Suất năng lượng điện động của cục nguồn ghép nối tiếp: ξb = ξ1 + ξ2 = 18 V.

- Điện trở tương đương của mạch ngoài có hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp:

RN = R1 + R2 = 12 Ω

Từ định hiện tượng Ôm so với toàn mạch thì cường độ loại điện chạy vào mạch là:

I = ξb /(RN + rb) = 1,5A

b) năng suất tiêu thụ điện:

Của năng lượng điện trở R1 là P1 = I2R1 = 9 W

Của năng lượng điện trở R2 là P2 = I2R2 = 18 W.

c) Tính hiệu suất và tích điện mà acquy cung cấp:

- công suất của acquy thiết bị nhất: Png(1) = ξ1I = 18W

Năng lượng mà acquy vật dụng nhất cung cấp trong năm phút :

Wng(1) = Png(1)t = 5 400 J

Tương tự với nguồn 2 ta được: Png(2) = 9 W, Wng(2)= 2700 J

Bài 3 trang 62 - Sách giáo khoa đồ vật lý 11

Cho mạch điện tất cả sơ thiết bị như hình 11.5, trong số đó nguồn điện gồm suất điện cồn ξ = 12V, với điện trở trong là r = 1,1 Ω; điện trở R = 0,1 Ω.

*

a) Điện trở x phải bao gồm trị số từng nào để công suất tiêu thụ ở xung quanh mạch là bự nhất?

b) Điện trở x phải tất cả trị số từng nào để hiệu suất tiêu thụ ở điện trở này là khủng nhất? Tính công suất lớn số 1 đó.

Giải:

a) Tính năng lượng điện trở x để hiệu suất tiêu thụ nghỉ ngơi mạch ngoại trừ là to nhất.

- Mạch ngoài bao gồm điện trở R mắc nối liền với năng lượng điện trở x, bao gồm điện trở tương đương là: RN = R + x = 0,1 + x.

Xem thêm: Giải Bài 145 Trang 59 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 145 Trang 59 Sgk Toán 6 Tập 2

- Cường độ loại điện vào trong mạch : I = ξ/ (R + r + x)

- năng suất tiêu thụ mạch ngoài:

*

Để công suất p trên đây lớn số 1 thì chủng loại số sinh hoạt về buộc phải là nhỏ tuổi nhát. Tự bất đẳng thức cô mê say ta bao gồm R + x = r.