Đây chưa phải là thuật toán, do không thoả mãn tính chất dừng: đến cách 3 lại quay lại bước 1, nó tạo thành vòng lặp vô hạn không có điều kiện kết thúc.

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Bài tập 2 tin 10 trang 44

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Lý Thuyết Phương Trình Tích, 1, Lý Thuyết Phương Trình Tích, 1

Cảm ơn các bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.