a)((-12;3> ∩ <-1;4>) ;b) ((4;7) ∩ (-7;-4) );
c) ((2;3) ∩ <3;5) );d) ((-∞;2> ∩ <-2;+∞) ).Bạn đang xem: Bài tập 2 trang 18 toán 10

*

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 4: những tập hòa hợp số khác • Giải bài bác 1 trang 18 – SGK môn Đại số lớp 10 xác minh các tập hợp... • Giải bài 2 trang 18 – SGK môn Đại số lớp 10 xác định các tập hợp... • Giải bài xích 3 trang 18 – SGK môn Đại số lớp 10 xác định các tập hợp...


Xem thêm: Báo Cáo Kết Quả Giáo Dục Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu Học

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10