+ Nếu có ít nhất 1 trong các điều kiện : 

*
 hoặc 
*
 hoặc 
*
 hoặc 
*
 thì đường thẳng x = x0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Bạn đang xem: Bài tập 2 trang 30 toán 12

* Lưu ý : Có thể có hai hoặc nhiều tiệm cận ngang hoặc tiệm cận đứng.


a) Ta có:

*

⇒ x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

*

⇒ x = -3 là một tiệm cận đứng khác của đồ thị hàm số.

*

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3; đường tiệm cận ngang là y = 0.


b) Ta có:

*

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

*

⇒ 

*
 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Xem thêm: Giải Bài 48 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 48 Trang 22 Sgk Toán 8 Tập 1

*

⇒  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -1 và x = 3/5 và một tiệm cận ngang là